Eurobarometri: Talouskriisi ei vähentänyt kehitysavun kannatusta EU:ssa

Kaksi kolmasosaa eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU:n on täytettävä lupauksensa nostaa kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä, kertoo tuore eurobarometri.

Teksti: Sanna Jäppinen

KIMMO LEHTONEN
Vastaajista 42 prosenttia pitää kehitysmaiden suurimpana haasteena köyhyyttä.
Eurooppalaista 89 prosenttia pitää kehitysapua tärkeänä tai erittäin tärkeänä, käy ilmi 13. syyskuuta julkistetusta erityisbarometritutkimuksesta ”Eurooppalaiset, kehitysapu ja vuosituhattavoitteet”.
Kaksi kolmasosaa vastaajista on sitä mieltä, että EU:n on vähintäänkin täytettävä lupauksensa nostaa kehitysapunsa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.

Euroopan komission teettämällä tutkimuksella on pyritty arvioimaan kansalaisten sitoutumista kehitysapuun talouskriisin jälkitunnelmissa ja New Yorkissa 20.-22. syyskuuta pidettävän YK:n huippukokouksen alla.
Huippukokouksessa seurataan vuonna 2000 sovittujen, köyhyyden vähentämiseen tähtäävien vuosituhattavoitteiden etenemistä. Tavoitteiden takaraja on vuosi 2015.

Keskeinen päätelmä tutkimustuloksista on se, että talouskriisi ei ole heikentänyt kehitysavun yleistä kannatusta. Kehitysapua erittäin tärkeänä pitävien määrä on jopa noussut edellisvuoden 39 prosentista 45 prosenttiin.
Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2010, ja siihen osallistui 26 500 henkeä kaikista EU-maista.

EU on suurin avunantaja kansainvälisessä yhteisössä: sen osuus koko maailman kehitysavusta on 56 prosenttia.

Suomalaisten mielipiteitä kehitysyhteistyöstä tutkittiin viimeksi heinäkuussa, kun ulkoministeriö teki aiheesta vuotuisen kyselytutkimuksen. Yli 80 prosenttia vastaajista piti kehitysyhteistyötä tärkeänä ja liki puolet halusi Suomen saavuttavan pian 0,7 prosentin tavoitteen.
Lisää tietoa aiheesta

Euroopan komission eurobarometri kehitysyhteistyöstä ja vuosituhattavoitteista