Tuulivoimaa Suomessa.
Suomalaisista 85 prosenttia katsoo Kuva: Suomalaisista 85 prosenttia katsoo

Eurobarometri: Suomalaiset pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta enemmän kuin muut eurooppalaiset

Yhä useampi suomalainen pitää ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana. Silti nälkää ja köyhyyttä pidetään vieläkin suurempina uhkina.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Jussi Virta

Melkein kolme neljästä suomalaisesta pitää ilmastonmuutosta hyvin vakavana ongelmana, selviää syyskuussa julkaistusta Eurobarometristä. Näin ajattelevien määrä on noussut yhdeksällä prosenttiyksiköllä vuodesta 2015, jolloin Eurobarometrissä viimeksi selviteltiin kansalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta.

Ilmastonmuutos ei ole kuitenkaan suomalaisten mielestä suurin maailmaa uhkaava ongelma: vain viidennes suomalaisista ajattelee niin. Pahempana uhkana globaalisti suomalaiset pitävät köyhyyttä, nälkää ja juomaveden puutetta.

Terrorismi sen sijaan häviää suomalaisten uhkakuvissa ilmastonmuutokselle niukasti: 18 prosenttia pitää kansainvälistä terrorismia kaikkein pahimpana uhkana maapallolle.

Suomalaiset panostavat pieniin tekoihin

EU-maiden kansalaisten keskuudessa suomalaiset kunnostautuvat henkilökohtaisissa valinnoissa.

65 prosenttia suomalaisista sanoo tehneensä jotain ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi viimeisten kuuden kuukauden aikana. Eurooppalaisista niin sanoo vain 49 prosenttia.

Tyypillisimmät tavat suomalaisille osallistua ilmastotalkoisiin on jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys. 43 prosenttia suomalaisista sanoi käyttävänsä säännöllisesti jotain vähäpäästöisempää liikkumismuotoa oman auton sijaan. Kasvisruokabuumin vaikutusta Eurobarometristä ei löydy, sillä ruokatottumuksia ei kysytty.

Jopa 85 prosenttia suomalaisista katsoo, että julkista rahaa tulisi sijoittaa enemmän siihen, että voitaisiin siirtyä puhtaampaan energiantuotantoon.

Euroopassa ilmastohuoli laskussa

Ilmastonmuutos on eurooppalaisten keskuudessa kolmen suurimman uhan joukossa, mutta suurimpana uhkana sitä pitää vain 12 prosenttia eurooppalaisista. Osuus on laskenut kolmella prosenttiyksiköllä vuodesta 2015, ja Eurobarometrin mukaan lasku on ollut tasaista jo kuuden vuoden ajan.

Vastaavasti terrorismin uhka on ihmisten mielissä kasvanut. Kaikista suurimpana uhkana ilmastonmuutos välkkyy ruotsalaisten ja tanskalaisten mielissä.

Kun eurooppalaisilta kysyttiin, kenen tehtävä olisi puuttua ilmastonmuutokseen, ihmiset tyypillisesti kääntävät katseensa kansallisvaltioihin. Suomalaiset poikkeavat tässä joukosta: 59 prosenttia suomalaisista katsoo, että suurin vastuu on teollisuudella. Länsinaapurissamme Ruotsissa 59 prosenttia ihmisistä ajattelee, että vastuu on yksilöillä henkilökohtaisesti.

Eurooppa saavuttamassa tavoitteensa

Eurobarometrin toteutti tutkimuslaitos TNS Euroopan komission tilauksesta. Komissio kertoo sivuillaan, että se haluaa säännöllisesti tarkastella, mitä unionissa asuvat ihmiset ovat mieltä ilmastonmuutoksesta.

Raportin mukaan EU on saavuttamassa tavoitteensa siinä, että Euroopan hiilidioksidipäästöt olisivat vuonna 2020 viidenneksen alhaisemmat kuin vuonna 1990. Tuolloin on tarkoitus tuottaa myös 20 prosenttia energiasta uusiutuvilla energianlähteillä, ja energiatehokkuuden tulisi olla 20 prosenttia vähäisempää.

Eurobarometria varten haastateltiin 27 901 ihmistä kasvotusten heidän äidinkielellään. Kysely toteutettiin maaliskuussa 2017.