Eurobarometri: 84 prosenttia kannattaa kehitysapua

Valtaosa EU:n väestä kannattaa kehitysapua ja on valmis maksamaan tuotteista enemmän, jos tietää sen auttavan köyhiä.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Scott Maxwell

Euroopan unionin kansalaisista 84 prosenttia kannattaa kehitysapua. Myös 84 prosenttia kannattaa avun kohdentamista hyvään hallintoon ja ihmisoikeuksiin, selviää tuoreesta Eurobarometri-tutkimuksesta. 62 prosenttia kannattaa avun nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.
Myös henkilökohtainen osallistuminen kiinnostaa: yli puolet olisi valmiita maksamaan kulutustuotteista enemmän esimerkiksi Reilun kaupan keinoin, jos he tietäisivät, että se auttaa kehitysmaita. 80 prosentin mielestä kehityspolitiikka pitäisi linkittää muiden politiikan lohkojen, kuten maahanmuuton, kaupan ja energian kanssa.
Nuoret ja opiskelijat ovat tutkimuksen mukaan kehitysyhteistyömyönteisin ryhmä.
Avun tehokkaammassa ja tuloksellisemmassa käytössä parhaimpina keinoina nähtiin tiiviimpi yhteistyö avun vastaanottajamaiden (42 prosenttia) ja toisten avunantajien (36 prosenttia) kanssa.
Eurobarometritutkimus toteutettiin 27 EU-maassa henkilökohtaisin haastatteluin syyskuussa 2011. Sen tarkoitus oli kerätä EU:n kansalaisten näkemyksiä kehitysavusta ennen avun tuloksellisuuden huippukokousta, joka järjestetään Etelä-Korean Busanissa 29.11.—2.12.

EU: Development aid: Europeans show overwhelming support for helping world’s poor
Kepan Busan-kokoussivu