EU:n kehitysyhteistyövaroja maahanmuuton hillitsemiseen?

Lampedusan tragedian jälkeen useat EU-johtajat ovat ehdottaneet kehitysapuvarojen kohdentamista erityisesti niille maille, joista enemmistö Eurooppaan pyrkivistä siirtolaisista on lähtöisin. Komission mukaan kehitys- ja maahanmuuttopolitiikka on kuitenkin pidettävä erillään.

Viime lokakuussa sadat Afrikasta italialaiselle Lampedusan saarelle pyrkineet siirtolaiset menehtyivät heitä kuljettaneen aluksen upottua aivan rannikon tuntumassa. Tragedian seurauksena jotkut EU-maat ovat ehdottavat tiiviimpää yhteistyötä kehitys- ja maahanmuuttopolitiikan välillä.

Ranskan presidentti Francois Hollande ehdotti lokakuussa politiikkaa, joka perustuisi ”ennaltaehkäisyn, solidaarisuuden ja suojelun” periaatteille. Ranska pyrkii hänen mukaansa ajamaan EU:ssa jatkossa tiiviimpää yhteistyötä siirtolaisten lähtömaiden sekä Välimeren maiden kanssa. Iso-Britannian pääministeri David Cameron puhui puolestaan tarpeesta ”investoida” lähtömaihin ennen kuin ”ne romahtavat” sen sijaan, että hoidetaan ”siirtolaisongelmia” jälkeenpäin.

Euroopan komissiossa taas katsotaan, että vaikka kehitysyhteistyön ja maahanmuuttokysymysten välillä on olemassa yhteys, tulee niitä käsitellä omina politiikan aloinaan. EU:n kehitysavun tarkoituksena ei ole hillitä maahanmuuttoa, vaan edistää hyvää hallintoa, inhimillistä ja taloudellista kehitystä sekä taistella universaaleja ongelmia kuten äärimmäistä köyhyyttä ja nälkää vastaan. EU:n kehitysavulla tähdätään ennen kaikkea YK:n asettamien vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen.

Voidaan kuitenkin todeta, että EU:n kehitysapuprojektit ovat useissa Afrikan maissa parantaneet ihmisten elämänlaatua siinä määrin, että paineet lähteä siirtolaiseksi Eurooppaan uskotaan näissä maissa vähentyneen.

Eurooppalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Concord osoitti EU:n jäsenmaiden antamaa kehitysapua tarkastelevassa Aidwatch-raportissaan, että monet maat itse asiassa sisällyttävät pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvia kuluja kehitysapuunsa. Raportissa selviää, että jotkut EU-maat ovat näin menettelemällä paisutelleet raportoimaansa virallista kehitysapua (ODA).

Concordin mukaan vuonna 2012 eurooppalaisesta kehitysavusta pakolaiskuluja oli arviolta 1,3 miljardia. Suurimmat kehitysavuksi lasketut pakolaiskulut raportoi Ruotsi (400 miljoonaa), Ranska (320 miljoonaa), Hollanti (254 miljoonaa) ja Tanska (103 miljoonaa). EU:n siirtolaisuuteen käyttämät varat ovat vaatimattomia verrattuna kehitysyhteistyöhön käytettyihin summiin.

Lue lisää:

Euractivin uutinen: EU wary of using development aid to contain migration (18.12.2013)