EU aikoo vahvistaa asemaansa maailman suurimpana kehitysavun antajana Kuva: EU aikoo vahvistaa asemaansa maailman suurimpana kehitysavun antajana

EU:n kehitysministerit: 0,7-tavoite edelleen voimassa

Huolimatta monien jäsenmaiden, kuten Suomen, apuleikkauksista EU on edelleen sitoutunut nostamaan kehitysapunsa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä, linjasivat kehitysministerit.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Rob Wilson

Euroopan unionin kehitysyhteistyöstä vastaavat ministerit ilmoittivat kokouksessaan 28. toukokuuta, että EU:n jäsenmaat ovat edelleen yhdessä sovitun tavoitteen takana: kehitysavun osuus bruttokansatulosta ((bktl) pitää nostaa 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.Näin siitäkin huolimatta, että EU:n koko yhteenlaskettu apu vuonna 2012 laski miljardi euroa edellisvuodesta: 56,2 miljardista eurosta 55,2 miljardiin. Bktl-osuudessa lasku tarkoitti pudotusta 0,45 prosentista 0,43:een. Tässä summassa on mukana jäsenmaiden sekä EU-instituutioiden apu.Jäsenmaista 15, myös Suomi, teki apuleikkauksia yhteensä 3,2 miljardia euroa. Nousua apurahoihin saatiin puolestaan 12 jäsenmaassa yhden miljardin verran. Vain neljä jäsenmaata on saavuttanut 0,7-tason.Jotta loikka nykyisestä 0,43 prosentin tasosta 0,7 prosenttiin onnistuisi, tarvittaisiin kehitysapuun lisärahaa noin 46,8 miljardia vuoteen 2015 mennessä, kehitysministerit arvioivat.Leikkauksista huolimatta EU on edelleen maailman suurin virallisen kehitysavun antaja. Vuonna 2012 sen osuus oli yli puolet kaikesta ODA-avusta eli OECD:n DAC-kehitysapukomitean jäsenmaiden antamasta kehitysavusta.Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymä CONCORD on tyytyväinen, että 0,7-sitoumuksessa pysytään, mutta pelkää, että avun laatu kärsii.”On huolestuttavaa, että EU puhuu apunsa roolista katalysaattorina, vaikka sen pitäisi keskittyä ensisijaisesti köyhyyden poistamiseen. ODA on kehitysmaille elintärkeä resurssi, eikä sen roolia pitäisi pienentää muuttamalla sitä muiden rahoitusvirtojen fasilitaattoriksi”, CONCORD toteaa tiedotteessaan.Annual Report 2013 to the European Council on EU Development Aid Targets, Council Conclusions (pdf)CONCORDen tiedote