Mepit protestoivat veroparatiiseja vastaan "LuxLeaksin" jälkeen viime marraskuussa. Kuva: Mepit protestoivat veroparatiiseja vastaan "LuxLeaksin" jälkeen viime marraskuussa.

EU:n avoimuuspaketti lisää yritysten verotietojen avoimuutta — hiukan

Euroopan komission tänään julkaisema avoimuuspaketti lisää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa, mutta jättää puuttumatta yritysten maakohtaiseen veroraportointiin.

Teksti: Matti Ylönen

Euroopan komissio julkaisi tänään joulukuusta 2014 saakka odotetun avoimuuspaketin, joka pyrkii vahvistamaan laittoman veronkierron ja yritysten verojen välttelyn vastaisia toimia.Avoimuuspaketin uudistuksissa on osin kyse jo tiedossa olleiden päätösten tarkentamisesta, mutta joitain uusiakin päätöksiä on mahtunut mukaan.Keskeisin uudistus on viranomaisten välisen tiedonvaihdon lisääminen yritysten kanssa solmituista verosopimuksista.Parempaa tiedonvaihtoa valtioiden ja yritysten verosopimuksistaViime syksyn LuxLeaks-tietovuoto synnytti Euroopan laajuisen skandaalin, kun valtava määrä Luxemburgin valtion ja yritysten välisiä verosopimuksia vuodettiin julkisuuteen.Tutkivien toimittajien kansainvälisen ICIJ-järjestön saamat verosopimukset osoittivat, kuinka monet yhtiöt eri puolita Eurooppaa olivat saaneet merkittäviä verohyötyjä Luxemburgin kanssa tehdyistä erityissopimuksista.Helmikuussa 2015 EU:n komissio ilmoitti, että viranomaisten välistä tiedonvaihtoa näistä verosopimuksista tullaan parantamaan. Avoimuuspaketti selkeyttää näitä suunnitelmia.Viranomaisia velvoitetaan jatkossa jakamaan ”säännöllisin väliajoin” automaattisesti tietoa yritysten kanssa solmituista sopimuksista. Muista maista saadut tiedot helpottavat keinotekoisten verojärjestelyjen tunnistamista.Järjestöt ovat ajaneet veropäätöksiin laajempaa julkisuutta myös suurelle yleisölle, mutta tämä ei toteutunut.Lupauksia tutkimuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstäKomissio kertoo parantavansa jatkossa niin sanotun verovajeen mittaamista yhdessä EU:n tilastokeskus Eurostatin ja unionin jäsenmaiden kanssa. Tarkempi aikataulu jää tosin avoimeksi.Verovajeella tarkoitetaan periaatteessa maksuun tulevien ja todellisuudessa maksettujen verojen erotusta.Avoimuuspaketti pyrkii parantamaan myös verokilpailun hillintää.Viime vuosina EU:n yritysverotuksen käytännesääntöjen painoarvo on kasvanut. Vaikka käytännesäännöt eivät ole yhtä vahva ohjauskeino kuin sitovat sopimukset tai direktiivit, ne ovat auttaneet hillitsemään haitallisen verokilpailun laajenemista EU:n sisällä.Komissio lupaa selvittää tapoja, joilla näiden käytännesääntöjen painoarvoa voitaisiin kasvattaa edelleen.Lisäksi komissio vakuuttaa EU:n jatkavan sitoutumistaan kansainvälisiin neuvotteluihin OECD-järjestössä ja G20-maaryhmän osana. Jäsenmaiden mahdollisuuksia veronkierron ja verojen välttelyn torjuntaan EU:n rajojen ulkopuolella selvitetään.Tämä viitannee myös kehitysyhteistyöhön, vaikka muotoilut jäävät valitettavan epämääräiseksi.Ei maakohtaista raportointiaYksi kehitysjärjestöjen eniten esillä pitämistä aloitteista on ollut pakollinen, avoin maakohtainen raportointi yritysten maksamista veroista ja muista keskeisistä taloustiedoista. Avoimuuspaketti ei tuo toivottua edistystä tällä alueella.Komissio lupaa käynnistää vaikutusarvion maakohtaisesta talousraportoinnista, mutta sen aikataulu ja sisältö jäävät auki.Järjestöt ja monet sijoittajat ovat vaatineet nopeampaa etenemistä maakohtaisen raportoinnin käyttöönottoon. OECD esitteli viime syksynä raportointipohjan maakohtaiselle talousraportoinnille, mutta se on tulossa vain veroviranomaisten käyttöön.Kaikille avoin vero- ja talousraportointi toimisi viranomaisraportointia paremmin välineenä saada tietoa yritysten toiminnasta ja veronmaksusta.Tänään esitetty toimenpidekokonaisuus saa komission mukaan jatkoa kesällä, kun komissio esittelee toisen samoja teemoja koskevan uudistuspaketin. Sen sisältö tullaan komission mukaan koordinoimaan G20-ryhmässä ja OECD:ssä tehtyjen päätösten kanssa.EC: Combatting corporate tax avoidance: Commission presents Tax Transparency PackageKepan Kehitystä ja politiikkaa -blogi: EU:n avoimuuspaketti veroista jäi vaatimattomaksi