Vastuullisuudesta aiotaan myös palkita tulevassa lainsäädännössä. Kuva: Vastuullisuudesta aiotaan myös palkita tulevassa lainsäädännössä.

EU:lta uusi strategia yritysvastuusta

Vastuullisuus tulee tuoda osaksi yrityksen perusstrategiaa, linjaa Euroopan komissio. Kriitikot pahoittelevat, että vastuusäännöt koskevat vain pääkonttoreita, eivätkä kehitysmaissa toimivia tytäryrityksiä.

Teksti: Esa Salminen

Euroopan komissio hyväksyi eilen strategian yritysten yhteiskuntavastuun kehittämisestä. Strategia sisältää toimenpiteitä vuosille 2011–2014 sekä uuden, aiempaa yksinkertaisemman määritelmän yritysten yhteiskuntavastuulle, joka kuluu: ”Yritysten vastuu niiden vaikutuksista yhteiskuntaan”.
Yritysvastuustrategiassa määritellään myös, mitä yritysten pitäisi tehdä vastuullisuuteen päästäkseen. Mitään yhtä lääkettä strategia ei komission mukaan yritä tarjota, ja suurimmalle osalla pienistä ja keskisuurista yrityksistä vaatimukset ovat jatkossakin epämuodollisia. Lakien noudattaminen ja kollektiiviset sopimukset eri osapuolien välillä ovat vähimmäisvaatimukset.
Komission mukaan yritysten tulisi tuoda yhteiskunnalliset, ympäristölliset ja ihmisoikeusasiat yritysstrategioiden osaksi. Komission kilpailukykyraportti vuodelta 2008 osoitti, että yritysvastuu tuo todennäköisesti yrityksille pitkän aikavälin voittoja, jos se on täysin integroitu yrityksen toimintaan.
Strategian toimintojen osana EU aikoo muiden muassa luoda vastuullisuuden palkitsemisjärjestelmiä muokkaamalla unionin kulutus-, sijoitus- ja hankintapolitiikkaa, säätää lakeja yritysvastuuraportoinnista sekä tukea koulutusta ja tutkimusta aiheesta.
Tuotantoketjussa saa temmeltää vapaasti
Yritysvastuuta ajava eurooppalaisjärjestö ECCJ (European Coalition for Corporate Justice) toivotti komission tiedonannon tuoreeltaan tervetulleeksi, mutta riittämättömäksi askeleeksi yritysten vastuullisuuteen.
”EU tunnustaa eurooppalaisten yritysten vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristöön ympäri maailman”, järjestön puheenjohtaja Filip Gregor kehuu tiedotteessaan.
Gregorin mukaan EU:lla on velvollisuus säätää laeilla suojaa ympäristölle ja ihmisoikeuksille missä vain eurooppalaiset yritykset toimivatkin. Raportointipakko on ensimmäinen askel tähän suuntaan.
Järjestön mukaan on kuitenkin ongelmallista, ettei uusi strategia paranna emoyritysten vastuuta tytäryritystensä tai alihankkijoiden toimista kehitysmaissa. Eikä strategia selvennä sitä, miten yritysten vastuuttomuudesta kärsineet ihmiset voivat hakea korvauksia oikeusteitse.

EU: Corporate Social Responsibility: a new definition, a new agenda for action
ECCJ: Press release: The EU must take further steps to hold companies accountable