EU suuntaa kauppaedut ja kauppaa tukevan avun köyhimpiin maihin

Euroopan komissio esittää, että kehitysmaille annettavia kauppaetuja ja niin sanottua Aid for Trade -apua keskitetään vähiten kehittyneille maille.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Gaman Mihai-Radu

Euroopan unionin komissio tekee 27. tammikuuta antamassaan tiedonannossa aiempaa selvemmän eron vähiten kehittyneiden maiden ja nousevien talouksien välillä.
Euroopan parlamentille suunnatussa tiedonannossa linjataan, että muiden muassa kauppasopimuksissa ja sijoituksia tukevissa instrumenteissa unioni keskittyy entistä enemmän vähiten kehittyneisiin maihin. Sama pätee sen kauppaa tukevaan apuun (aid for trade), jonka vuosittaisesta 10,5 miljardista eurosta tähän mennessä vain 22 prosenttia on suuntautunut vähiten kehittyneisiin maihin.
Tiedonannossa muutoksia perustellaan erityisesti niin sanottujen BRICS-maiden (Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan) kasvaneella vauraudella. Samalla kauppapolitiikkaa halutaan tuoda lähemmäs EU:n kehityspolitiikkaa ja vauhdittaa hitaasti eteneviä EPA-vapaakauppasopimuksia.
Eurooppalaisten kehitysjärjestöjen yhteenliittymä Concord kiitti linjausta tuoreeltaan, erityisesti kauppaa tukevan avun kohdentamista köyhimmille maille. Järjestö on kuitenkin huolissaan siitä, että osa uudistuksista saattaa olla kirjoitettu enemmän hyödyn tavoittelun kuin kehityksen auttamisen näkökulmasta.
”Euroopan unionin ei pitäisi ajatella kehitysmaita vain BRICS vastaan muut -jaottelulla. Ikävä kyllä eriarvoisuus ja köyhyys ovat arkipäivää ja jopa kasvavat monissa rikkaammissa kehitysmaissa korkeasta talouskasvusta huolimatta”, Concordin toiminnanjohtaja Olivier Consolo sanoo järjestön tiedotteessa.
”EU:n komission pitää sanoa selvemmin, mitkä maat menettävät apunsa sekä antaa todisteita siitä, ettei tämä uusi politiikka vahingoita niiden kehitystä.”

European Commission: Trade, growth and development. Tailoring trade and investment policy for those countries most in need (pdf)
Concord: Reaction: EU Trade and Development plan