EU perustaa uuden kestävän kehityksen rahaston muuttoliikkeen hillitsemiseksi

Muuttoliike ja unionin turvallisuuteen liittyvät huolet ovat olleet näkyvästi esillä Euroopan unionin johtajien puheissa. EU:n kehitysministerit kokoontuivat Brysseliin epäviralliseen ministerineuvoston kokoukseen maanantaina 12. syyskuuta, ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puhui unionin tilasta Euroopan parlamentissa saman viikon keskiviikkona.

EU:n kehitysministerien kokouksen pääaiheeksi nousi EU:n uusi ulkoinen investointisuunnitelma, jolla EU haluaa mobilisoida julkista ja yksityisen sektorin rahoitusta Afrikkaan ja EU:n naapurimaihin. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi perustettavaan rahastoon kerätään 3,35 miljardia euroa kehitysyhteistyöhön varattua rahaa Euroopan kehitysrahastosta ja EU:n budjetista. Eurooppalaisen kestävän

kehityksen rahaston nimeä kantavan aloitteen pääasialliseksi tehtäväksi ja tavoitteeksi on aloitteen nimestä poiketen ilmoitettu muuttoliikkeen juurisyihin tarttuminen. EU:n uudesta investointisuunnitelmasta puhui myös komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker keskiviikkoisessa unionin tilaa käsittelevässä puheessaan.

Uusi aloite sai tuoreeltaan kritiikkiä muun muassa Oxfam Internationalilta, jonka mukaan EU ”ei vieläkään ole ymmärtänyt ongelmaa.” Oxfam huomauttaa, että ihmiset ovat aina kulkeneet maasta toiseen ja että muuttoliike voi kulkea käsi kädessä kehityksen ja hyvinvoinnin kanssa. Muuttoliike on ongelma silloin kun se on pakon sanelemaa. Oxfam painottaa, että kehitysyhteystyön tarkoitus ei ole edistää strategisia intressejä, kuten muuttoliikkeen vähentämistä, ja että uusi investointisuunnitelma on ristiriidassa EU:n kehitysyhteistyön päätavoitteen, köyhyyden poistamisen kanssa.

EU:n kehitysministerien kokouksessa maanantaina 12. syyskuuta agendalla oli myös EU:n kehityspolitiikan uudistaminen, EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välisen yhteistyön tulevaisuus sekä turvallisuussektorin reformit. Näiden keskustelujen sisällöistä tai tuloksista ei kuitenkaan ole tiedotettu.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker toi Euroopan parlamentille keskiviikkona 14. syyskuuta pitämässään puheessa esille huolensa EU-maiden hajaannuksesta ja yhteisen agendan löytämisen vaikeudesta. Komission poliittisissa painopisteissä korostuvat Junckerin puheen mukaan selvästi turvallisuus ja pakolaiskysymykset. Konkreettisina toimina Juncker nosti uuden investointisuunnitelman lisäksi muun muassa EU:n rajanvalvonnan lisäämisen ja uuden EU:n puolustusrahaston. Kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanosta EU:ssa, joka kuului aloitteena komission työsuunnitelmaan vuonna 2016, Juncker ei kuitenkaan maininnut mitään.