EU-parlamentti: Kaivos-, öljy- ja metsäalalle avoimuuspakko

Avoimuutta ajavien järjestöjen pitkäaikainen toive luonnonvarasektorin hankekohtaisesta raportoinnista sai Euroopan parlamentin hyväksynnän. Direktiivin odotetaan kitkevän korruptiota kehitysmaissa.

Teksti: Esa Salminen

Euroopan parlamentti hyväksyi eilen 12. kesäkuuta säännöt, joiden mukaan suuret kaivannaisalalla ja metsäsektorilla toimivat yritykset joutuvat jatkossa julkaisemaan maksunsa eri maille hankekohtaisesti. Direktiivin tarkoitus on tuoda avoimuutta luonnonvarasektorille, joka korruption ja salamyhkäisten sopimusten tähden aiheuttaa helposti köyhissä maissa niin sanottua resurssikirousta.”Uudesta laista tulee merkittävä ase korruption vastaisessa taistelussa”, kommentoi sääntöjä ajanut brittimeppi Arlene McCarthy sosialistien ja demokraattien ryhmästä ennen äänestystä.EU-direktiivi seuraa viime vuonna Yhdysvalloissa säädettyä kaivannaissektorin Dodd-Frank -lakipakettia, mutta menee pari askelta sitä pidemmälle, sillä EU edellyttää avoimuutta myös pörssiin listautumattomilta yrityksiltä sekä myös joiltain osin metsäalalla toimivilta yrityksiltä.Avoimuutta ajava ja korruptiota vastustava Global Witness -järjestö kiitti direktiiviä tuoreeltaan, ja arvioi, että tämän jälkeen noin 70 prosenttia maailman luonnonvarasektorista kuuluu näiden avoimuuslakien piiriin.”Ensimmäistä kertaa miljoonat ihmiset luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa näkevät, mihin luonnonvaroista koituvat tulot menevät, ja voivat paremmin varmistaa, että ne hyödyttävät näiden maiden kansalaisia”, järjestö sanoo tiedotteessaan.Myös kaivossektorin suurmaan Kanadan pääministeri Stephen Harper lupasi 12. kesäkuuta ajavansa pakollista raportointia Kanadan kaivannais- ja energia-alalle. Avoimuuden puolesta kamppailevat järjestöt toivovat, että myös jäljelle jäävät kaivannaisjätit Australia ja Kiina tulisivat mukaan avoimuuden kerhoon.Global Witness odottaa, että Yhdysvaltain ja EU:n lait muodostavat pohjan kansainväliselle avoimuusstandardille, jota Brittien pääministeri David Cameron pyrkii edistämään ensi viikon G8-kokouksessa Pohjois-Irlannissa.Suomellakin kaksi vuotta aikaa säätää lakiSeuraavaksi säännöt etenevät EU:n ministerineuvostoon, jonka hyväksynnän jälkeen unionin jäsenvaltioilla kuten Suomella on kaksi vuotta aikaa saattaa ne osaksi kansallista lainsäädäntöä.Käytännössä yritysten on jatkossa julkaistava kaikki yli 100 000 euron suuruiset maksut toimintamaissaan. Näitä voivat olla esimerkiksi tuotanto-oikeudet, voittoverot, rojaltit, osingot, bonukset sekä lisenssimaksut, vuokramaksut ja kaivosoikeuksien rekisteröintimaksut sekä muut vastikkeet.Sadantuhannen euron raja on suurempi, kuin osa kampanjajärjestöistä toivoi, mutta monet luonnonvarasektorin lobbarit ajoivat rajaksi miljoonaa dollaria. Ilmoitusvelvollisuus ei koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä.Avoimuutta ajavat liikkeet ovat toivoneet, että raportointivastuu koskisi myös yrityksiä luonnonvarasektorin ulkopuolella. Parlamentin jäsenet lisäsivätkin direktiiviin lausekkeen, joka velvoittaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta lisätä sääntöjen piiriin muita aloja ja julkaisuehtoja kolmen vuoden kuluessa direktiivin astumisesta voimaan.Euroopan parlamentti: Öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden sekä metsänhakkuuyritysten julkaistava maksut valtioilleTrust.org: EU, Canada join extractives transparency push ahead of G8Global Witness: EU vote marks birth of global transparency standard – G8 to pick up the challenge