EU otti askeleen veroparatiiseja vastaan

Euroopan unionin talousministerit sopivat joulukuussa, että verotietojen vaihtamisesta tehdään helpompaa, ja iso osa vaihtuu jatkossa automaattisesti.

Teksti: Esa Salminen

Euroopan unionin talousministerit sopivat joulukuun alussa uudistuksista, jotka vievät Eurooppaa kohti automaattista verotietojen vaihtoa ja tekevät veronkierron unionin sisällä hankalammaksi.
Direktiiviluonnos on Euroopan unionin vastaus teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n verotietojen vaihtojärjestelmälle, joka ei ole toiminut toivotulla tavalla veroparatiisien suitsimiseksi.
Automaattinen tiedonvaihto 2015 mennessä
Iso osa verotiedoista vaihtuu Euroopan unionissa tulevaisuudessa automaattisesti. EU on tunnistanut kahdeksan tärkeintä veromuotoa palkkaveroista pääomatuloihin, tekijänoikeusmaksuihin ja verotettavaan omaisuuteen. Tarkoitus on, että automaattinen tiedonvaihto saataisiin toimimaan viiden veromuodon osalta vuoteen 2015 mennessä, ja loppujenkin kohdalla vuoteen 2017 mennessä.
”Ei ole epäilystäkään, etteikö automaattinen tiedonvaihto olisi tulevaisuuden standardi veronkierron ehkäisemiseksi”, tulkitsee Christian Aid poliittisen työn johtaja Alex Cobham.
Euroopan unionin ottama askel on selkeästi avoimempaan suuntaan, mutta toistaiseksi se tulee toimimaan vain unionin sisällä. Esimerkiksi Sveitsin pankit ja kehitysmaista pakenevat varat jäävät vielä ulkopuolelle.
Financial taskforce -yhteenliittymän blogiin kirjoittaneen Cobhamin mukaan avoimempi järjestelmä pitää ulottaa koskemaan myös kehitysmaita. Suurempi verotus ja korruption väheneminen hyödyttävät EU:nkin kansalaisia, mutta automaattisen verotietojen vaihdon merkitys kehitysmaille olisi suunnaton, Cobham kirjoittaa.
Helpompaa saada tietoa
Tällä hetkellä veroparatiisi pääsee pois OECD:n mustalta listalta solmiessaan riittävän määrän kahdenvälisiä tiedonvaihtosopimuksia. Suomikin on solminut näitä useita, mutta avoimuus verotiedoissa ei niiden myötä ole Euroopassa lisääntynyt. Suomi ei ole tiettävästi tehnyt sopimusten perusteella yhtään tiedonvaihtopyyntöä.
Käytännössä EU:n uusi politiikka tekee pyyntöjen tekemisestä helpompaa.
Siinä kun nykyjärjestelmässä tietojen pyytäjän pitää tietää kaikki yksityiskohdat oletetusta veronkierrosta, näyttäisi uusi sääntö vaativan vain epäillyn tahon nimen ja veronalaisen kohteen tietämistä, tulkitsee Alex Cobham.
Jos luonnos hyväksytään, EU:n jäsenmaa ei myöskään saa jatkossa kieltäytyä antamasta tietoja vedoten pankkisalaisuuteen.
”Luonnos ei tarkoita absoluuttista loppua Euroopan veroparatiiseille, koska joitain salailun mahdollisuuksia (tietenkin) jää”, Cobham kirjoittaa. ”Se on kuitenkin suuri askel kohti läpinäkyvyyttä.”

Financial taskforce: Europe heralds new era of tax transparency
EU:n ministerineuvoston tiedote (pdf)