EU-johtajilta yritystä veronkierron hillitsemiseksi

EU-maiden johtajat päättivät 22.5., että pankkitietojen entistä automaattisemmasta vaihdosta maiden välillä yritetään sopia vielä tämän vuoden aikana. Itävalta ja Luxemburg on kuitenkin vielä saatava samalle kannalle.

Teksti: Sanna Jäppinen

Euroopan unionin jäsenmaiden johtajien Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta pidetyn kokouksen toinen pääteema oli veronkierron torjuminen.EU-maat menettävät joka vuosi noin 1 000 miljardia euroa veronkierron ja verojen välttelyn tähden. Summa on huikea, sillä se vastaa suunnilleen unionin seitsemän vuoden budjettia, Eurooppa-neuvoston tiedotteessa kerrotaan.Kokouksen keskeinen lopputulema oli se, että säästödirektiivin muuttamisesta eli pankkitietojen automaattista vaihdosta yritetään sopia loppuvuoden aikana. Neuvottelujen haasteena on, että Itävalta ja Luxemburg vastustavat pankkitietojensa jakamista, elleivät tietoja toimita myös EU:hun kuulumattomat Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino sekä Sveitsi.Vaikka Itävalta ja Luxemburg, ja mahdollisesti myös EU:n ulkopuoliset maat, saataisiin mukaan säästödirektiiviin, on sen kattavuus nykyisellään rajallista. Direktiivin mukaan pankkien on raportoiva vain yksityishenkilöiden korkotuloista. Pääoma- ja osinkotulot jäävät direktiivin ulkopuolelle, samoin oikeudelliset henkilöt, kuten säätiöt. Ilmoitusvelvollisuuden laajentamisesta on keskusteltu jo vuodesta 2008 lähtien.Maakohtainen raportointi vai vapaaehtoinen verojalanjälki?Kokouksessa päätettiin myös torjua veronkiertoa muilla tavoin, mutta ne jäivät vielä melko yleiselle tasolle. Jäsenmaat lupasivat ryhtyä toimiin muun muassa aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi, haitallisten verokäytäntöjen kitkemiseksi, digitaaliseen talouteen liittyvien haasteiden tunnistamiseksi sekä rahanpesun vastaisen direktiivin uudistamiseksi.Eurooppa-neuvoston tasolla keskusteltiin ensi kerran myös yrityksiltä vaadittavasta maakohtaisesta raportoinnista.”Kokouksessa ehdotettiin, että maakohtainen raportointi tulisi osaksi yhteiskuntavastuuraportointia koskevaa direktiiviä. Tässä piilee se riski, että maakohtaisesta raportoinnista muodostuu eräänlainen yritysten toiminnastaan antama vapaaehtoinen verojalanjälki”, toteaa Kepan asiantuntija Eva Nilsson.Globaaleista toimista veronkierron ja veroparatiisien suitsimiseksi Eurooppa-neuvoston kokouksessa ei juuri puututtu, vaan niistä päättäminen jätettiin OECD-maiden G8- ja G20-ryhmien tuleviin huippukokouksiin.Kepa.fi: EU:n veropäätökset suurennuslasin allaEuroopa-neuvoston tiedote