EU-johtajat eivät luvanneet lisää turvallisia reittejä Välimeren pakolaisille

EU-johtajat eivät viime torstain kokouksessaan luvanneet lisää turvallisia reittejä pakolaisille vaan panostusta raja- ja pelastusoperaatioihin Välimerellä. Pakolaisjärjestöt kritisoivat EU:n keinoja riittämättömiksi.

Teksti: Rilli Lappalainen

EU-maiden johtajat kokoontuivat 23.4. hätäistuntoon Välimeren siirtolaistilanteen takia. Viime viikolla 800 siirtolaista kuoli Libyan rannikon edustalla.

EU lisää rajavalvontavirasto Frontexin rahoitusta, lähettää partioaluksia ja -helikoptereita Välimerelle. EU aikoo myös järjestelmällisiin toimiin salakuljettajien käyttäminen alusten haltuun ottamiseksi ja tuhoamiseksi.

Kokouksen julkilausuman mukaan EU aikoo tiivistää yhteistyötään Afrikan maiden kanssa rajavalvontaan liittyen ja ihmissalakuljetuksen torjumiseksi. Tukea luvataan myös niille eteläisille EU-maille, joihin pakolaiset ensimmäisenä saapuvat.

Lisäksi EU aikoo perustaa vapaaehtoisuuteen perustuvan uudelleensijoittamisohjelman, jonka puitteissa EU-maat vastaanottaisivat pakolaisia. Kyse olisi 5000 pakolaisen sijoittamisesta.

Järjestöt ovat kritisoineet EU:n keinoja riittämättömiksi. ”Alusten tuhoaminen ei ole mikään ratkaisu. Kukaan ei lähde kotoaan, jos ei ole aivan pakko,” muistutti Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa.

Myös Kehyksen kattojärjestö CONCORD vaati kokouksen alla EU-johtajilta ripeitä toimia: ”The Fortress Europe approach is killing the European project based on solidarity,” todettiin CONCORDin tiedotteessa.

Eurooppalaisten pakolaisjärjestöjen kattojärjestö ECRE julkaisi 10-kohdan listan siitä, mitä tulisi tehdä. Järjestöt vaativat mm. Mare Nostrumin kaltaista ihmisten pelastamiseen keskittyvää operaatiota ja lisää turvallisia väyliä saapua EU:n alueelle humanitaarisia viisumeja myöntämällä ja pakolaisten perheenyhdistämistä helpottamalla.

Myös Suomen Pakolaisapu muistuttaa, että ratkaisuja Välimeren tragedioiden estämiseksi on olemassa.

Lue lisää:

Eurooppa-neuvoston julkilausuma (23.4.2015): http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
MTV uutiset: Kehitysjärjestöt moittivat EU:n ehdotusta siirtolaisveneiden tuhoamisesta (23.4.2015)
ECRE’s Ten-point plan to prevent deaths at sea (23.4.2015)
Suomen Pakolaisapu: Ratkaisuja Välimeren pakolaistilanteeseen on olemassa (22.4.2015)
CONCORD: European NGOs urge end to Fortress Europe approach to migration (22.4.2015)