Biopolttoaineiden tuotantoon suunnattujen tukiaisten vuoksi muun muassa rypsin viljely on vallannut EU:ssa peltoalaa muilta kasveilta. Kuva on Britanniasta. Kuva: Biopolttoaineiden tuotantoon suunnattujen tukiaisten vuoksi muun muassa rypsin viljely on vallannut EU:ssa peltoalaa muilta kasveilta. Kuva on Britanniasta.

EU arvioi suhtautumistaan biopolttoaineisiin

Euroopan komissio ottanee aikalisän päättäessään, millä tavoin ns. epäsuorat maankäytön vaikutukset otetaan biopolttoaineiden ympäristöjalanjäljessä huomioon.

Teksti: Lauri Haapanen Kuva: Richard Webb

Biopolttoaineita markkinoidaan kestävänä energiaratkaisuna fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Kun biopolttoaineiden kokonaisympäristövaikutukset otetaan huomioon, yhtälö heittää kuitenkin häränpyllyä. Biopolttoaineiden arvioidaan myös vaikuttavan merkittävästi ruoan hinnannousuun ja kehitysmaiden ruokaturvan heikkenemiseen.
Euroopan unioni on sitoutunut nostamaan biopolttoaineiden osuuden 10 prosenttiin kaikesta käytetystä liikennepolttoaineesta vuoteen 2020 mennessä. Uudet tutkimustulokset ovat kuitenkin saaneet Euroopan komission miettimään tavoitetta uudelleen.
 
Tutkimustietoa on jo riittävästi
Alkuvuodesta Euroopan parlamentti kertoi, että tutkimustieto on riittävää, jotta biopolttoaineiden ympäristöjalanjäljessä voidaan huomioida myös niiden niin kutsutut epäsuorat maankäytön muutokset (indirect land use change, ILUC).
ILUC tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sademetsää raivataan useissa maissa viljelymaaksi, jotta saadaan käyttöön riittävästi peltoalaa sekä ruoan- että biopolttoaineiden tuotantoon.
Euroopan komission oli määrä kertoa heinäkuussa, missä määrin ILUC-vaikutukset otetaan tulevaisuudessa biopolttoaineiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa huomioon ja mihin toimiin komissio asian tiimoilta ryhtyy.
Komission ilmasto-osaston virkailijan Philip Owenin mukaan vaikutusarviointi ei ole kuitenkaan vielä valmis, ja siksi päätöksiä täytyy lykätä.
Maksetaanko miljarditukiaisia väärin perustein?
Jotkut europarlamentaarikoista ovat ounastelleet, että viivästys johtuu enemmän poliittisista kuin teknisistä syistä. Yhtälö on kimurantti, sillä maankäytössä tapahtuvien muutosten täysimääräinen huomioon ottaminen voisi romahduttaa Euroopan biopolttoainetuotannon. EU maksaa vuosittain 3,5 miljardin euron tukiaiset biopolttoainetuotannolle — nimenomaan ympäristöystävällisyyden perusteella.
Monien kansalaisjärjestöjen ohella biopolttoaineiden tukiaisista ja kiintiöistä luopumista ovat köyhien maiden ruokaturvaan vedoten vaatineet muun muassa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, Kansainvälinen valuuttajärjestö IMF, Maailmanpankki, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, Maailman kauppajärjestö WTO sekä Maailman ruokaohjelma WFP.

EU:n sisäpiiri: Ympäristövaikutusten huomioiminen tappaisi biopolttoaineteollisuuden.
Biopolttoaineiden ongelmia havainnollistava kepeä animaatio Peter and Jane: A Short Film about Biofuels.