Etelän ääni globaalikasvatuksessa -oppaan kansikuva

Etelän ääni kuuluviin – uusi globaalikasvattajan opas julkaistu

Uusi opas auttaa tuomaan globaalia etelää edustavien ihmisten äänen kuuluviin kansalaisjärjestöjen globaalikasvatushankkeissa.

Teksti: Johanna Harjunpää

Millaiset etelän edustajat  tulevat kuulluksi globaalikasvatuksessa? Kuka saa käyttää ääntään? Millaiset ennakkoasenteet vaikuttavat siihen, miten niin sanottu globaali etelä tulee esitetyksi? Kenen äänellä etelästä todellisuudessa puhutaan?  

Olemme julkaisseet järjestöjen käyttöön uuden oppaan, joka antaa vinkkejä siihen, miten globaalia etelää edustavien ihmisten ääni pääsee paremmin kuuluviin kansalaisjärjestöjen globaalikasvatushankkeissa.  

Opas on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät organisaatioissa tai projekteissa, jotka käsittelevät esimerkiksi köyhyyttä, ilmasto-oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, ympäristökysymyksiä ja sukupuolten tasa-arvoa globaalissa etelässä.  

Se tarjoaa myös kansalaisjärjestöjen esimerkkejä etelän äänen sisällyttämisestä globaalikasvatustyöhön.

Interpedia, Kesälukioseura, Lääkärin sosiaalinen vastuu sekä Taksvärkki ja Rauhanliitto kertovat oppaassa konkreettisesti, miten ovat sisällyttäneet etelän äänen omiin hankkeisiinsa. 

Ota mukaasi ainakin alla oleva tarkistuslista, jonka avulla voit tsekata materiaalisi! 

Etelän ääni -tarkistuslista

  • Arvoperusta: Perustuuko työsi ihmisoikeuksiin ja lapsen oikeuksiin? Voiko materiaalisi julkaiseminen vahingoittaa haavoittuvassa asemassa eläviä? Mikä on motiivi materiaalisi julkaisulle?
  • Stereotypioiden purku: Esitetäänkö etelää edustavat ihmiset asiantuntijoina, aktiivisina toimijoina ja yllättävissäkin rooleissa ja konteksteissa? Hälventääkö hankkeesi sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon tai muuhun ominaisuuteen liitettyjä negatiivisia tai normatiivisia stereotypioita? Kertooko hankkeesi elämästä sekä maaseudulla että kaupungeissa?
  • Osallistaminen: Ovatko hankkeen etelän kumppani tai kumppanit mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa? Korostuuko työssäsi globaalin etelän näkökulma vai pohjoisen näkökulma? Ketkä ovat äänessä?
  • Kuvat ja videot: Keitä ihmisiä kuvissa ja videoilla esiintyy? Onko valinnat tehty tietoisesti ja kohdettaan kunnioittaen ja arvostaen? Mitä tietoa ihmisistä välittyy, mikä jää piiloon? Varmista että kuvatekstit tukevat kuvan tulkintaa. Varmista, että kaikki materiaalissasi esiintyvät ihmiset ovat antaneet aktiivisen suostumuksensa ja ovat tietoisia materiaalin tarkoituksesta ja näkökulmasta.
  • Taustoitus: Tarkista faktat ja taustoita konteksti. Minkälaista yhteiskunnallista keskustelua hankkeen teemoista kumppanimaissasi käydään? Miten käsittelet eri maiden todellisuuksia materiaalissasi? Älä yksinkertaista.