Kehitysministereitä
Teresa Ribeiro Kuva: European Union

Eriarvoisuus, humanitaarinen apu ja sukupuolten tasa-arvo EU:n kehitysministerien agendalla

EU:n kehitysministerit keskustelivat maanantaina eriarvoisuuden vähentämisestä, humanitaarisesta avusta ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. EU:n toimilla on nyt suurempi merkitys kuin koskaan, sillä trendi on synkkä: eriarvoisuus kasvaa ympäri maailman, humanitaariset kriisit lisääntyvät, eikä yksikään maa näytä saavuttavan sukupuolten tasa-arvoa vuoteen 2030 mennessä.

Kuva: European Union

25. marraskuuta järjestettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ainoa kehitysministerien kokous. Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aiheista, joista Euroopan unionin neuvoston kehitystyöryhmä CODEVissa syksyn mittaan keskusteltiin, oli eriarvoisuuden vähentäminen. Fingo välitti kantojaan työryhmälle syyskuussa ja toivoi eriarvoisuuden vähentämisen nostamista Suomen ja EU:n kehityspolitiikan keskiöön. Köyhyyden vähentäminen on tärkeää, mutta merkityksetöntä, jos samanaikaisesti ei pysäytetä globaalia eriarvoistumista.

Maanantaina kehitysministerit hyväksyivät päätelmät siitä, miten EU jatkossa torjuu eriarvoisuutta kumppanimaissaan. Erityisen hienoa on, että neuvoston päätelmissä käsitellään eriarvoisuutta moniulotteisena ilmiönä eikä ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta: se kattaa myös sosiaaliset, poliittiset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat.

Kehitysministerit hyväksyivät myös humanitaarista apua koskevat päätelmät, ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

”Päätelmien hyväksyminen oli hieno hetki”, kertoi kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari keskiviikkona Fingon syyskokouksessa.

Päätelmissä EU sitoutuu vastaamaan kasvavaan humanitaarisen avun tarpeeseen, vahvistamaan humanitaarisen avun, kehityksen ja rauhan jatkumoa sekä tarttumaan yhä tehokkaammin ilmastonmuutoksen humanitaarisiin seurauksiin.

Päätelmät hyväksyttiin humanitaarista lakia säätelevien Geneven sopimuksien 70-vuotisjuhlan alla.

”Näitä tehtyjä sopimuksia rikotaan yhä joka päivä. Suomi jatkaa sopimuspohjaisen yhteistyön puolustamista”, linjasi Skinnari.

Päätelmissä myös EU:n kehitysministerit vahvistivat sitoutumisensa monenkeskiseen yhteistyöhön ja oikeusperustaiseen kansainväliseen järjestelmään.

Samassa kokouksessaan ministerit keskustelivat lisäksi koulutuksen ja oppimisen haasteista tasa-arvonäkökulmasta sekä hyväksyivät vuosittaiset päätelmät sukupuolten tasa-arvon edistämisestä EU:n ulkosuhteissa. Ministerit totesivat, että vaikka useissa maissa ympäri maailman nähdään positiivista kehitystä, on trendi kuitenkin synkkä: yksikään maa ei näytä saavuttavan sukupuolten tasa-arvoa vuoteen 2030 mennessä.

Parhaillaan on voimassa toinen EU:n toimintasuunnitelma tasa-arvon edistämisestä (Gender Action Plan, GAP, II). Ministerit toivovatkin yhä kunnianhimoisempaa suhtautumista sukupuolten tasa-arvoon ja GAP:in toimeenpanoon. Lisäksi ministerit kehottivat komissiota aloittamaan uuden sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman laatimisen, sillä nykyinen GAP on voimassa vain vuoteen 2020. Ministerit toivovat uuden suunnitelman olevan kunnianhimoinen ja sen toimeenpanon tapahtuvan kaikilla ulkopolitiikan aloilla.

Kokouksessa keskusteltiin myös eurooppalaisen kehitysrahoitusarkkitehtuurin tulevaisuudesta niin kutsutun viisaiden ryhmän raportin pohjalta. Kehitysrahoitusarkkitehtuurista hyväksytään päätelmät joulukuussa talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa.