Ennuste: Vuonna 2013 kehitysapu kasvaa hienoisesti

Kahden vuoden pudotuksen jälkeen kehitysavun kokonaispotti näyttää kasvavan tänä vuonna vajaan prosentin vuoden 2012 tasosta, kiitos Britannian. Pidemmällä tähtäimellä laskusuunta kuitenkin jatkuu, arvioi Development Policy Center.

Teksti: Sanna Jäppinen

Koko 2000-luvun alun kehitysavun määrä lisääntyi vauhdikkaasti, ja vuosikymmenen aikana avun määrä kasvoi 60 prosenttia. Virallinen kehitysapu – eli OECD:n kehitysapukomitean DACin jäsenmaiden apu – saavutti huippunsa vuonna 2010, jolloin apua annettiin 128,7 miljardia dollaria (noin 90 miljardia euroa).

Kahtena viime vuonna on puolestaan tultu alas yhteensä kuusi prosenttia, ja vuonna 2012 avun kokonaismäärä oli 125,6 miljardia dollaria.

OECD:n viralliset tilastot vuoden 2013 kehitysavusta julkistetaan huhtikuussa 2014, mutta australialainen Development Policy Center -tutkimuslaitos ennakoi tulosta tuoreessa tutkimuksessaan ”Global aid in 2013: a pause before descending”. Ennuste pohjautuu suurimpien avunantajamaiden arvioihin kehitysrahoituksensa käytöstä.

”Analyysimme mukaan globaalin avun määrä saattaa vuonna 2013 pysyä viime vuoden tasolla tai jopa kasvaa 126–127 miljardiin dollariin eli hieman alle prosentin”, tutkimuslaitoksen blogissa todetaan.

Mahdollinen nousu perustuu tutkimuksen mukaan täysin Britannian yllättävästi kasvaneeseen kehitysapubudjettiin: yhden vuoden aikana maan kehitysrahoituksen bruttokansantulo-osuus on kasvanut 0,56 prosentista 0,7 prosenttiin. Dollareissa kasvu on 3,7 miljardia.

Ilman Britannian potin kasvua globaalin avun määrä olisi todennäköisesti tippunut 3,2 miljardia dollaria eli kolme prosenttia viime vuoden tasosta.

Tutkimuksen mukaan on epätodennäköistä, että hetkellinen parannus aputilastoissa jäisi pysyväksi, sillä historia on osoittanut, että merkittävät pankkikriisit ja taantumat pienentävät apubudjetteja pitkäksi aikaa. Esimerkiksi Maailmanpankin tekemän analyysin mukaan vuosina 1977–2007 OECD-maiden antama kehitysapu pieneni keskimäärin 20–25 prosenttia talouskriisien jälkeen.

DPC: Global aid in 2013, Policy Brief 7 (pdf)