Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen Kepan Painavaa asiaa -tapahtumassa toukokuussa. Kuva: Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen Kepan Painavaa asiaa -tapahtumassa toukokuussa.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta yksimielisenä: Kehitysrahoja siirrettävä Finnfundilta takaisin järjestöille

Puoluerajat ylittävä ulkoasiainvaliokunta esittää, että suomalaisjärjestöille myönnettäisiin hallituksen esitystä enemmän tukea kehitysyhteistyöhön. Valiokunta toivoo myös, että päästöhuutokauppatuloja ohjattaisiin kansainväliseen kehitykseen.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Veikko Somerpuro

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on eilen valtiovarainvaliokunnalle jättämässään lausunnossa yksimielisesti esittänyt, että leikkauksia kehitysjärjestöjen rahoitukseen pienennettäisiin Finnfundin pääomittamiseen esitetyistä varoista. Valiokuntaa johtaa Antti Kaikkonen (kesk.), ja sen jäsenet tulevat kristillisiä lukuun ottamatta kaikista eduskuntapuolueista.Tällä hetkellä järjestöjen rahoitus olisi tippumassa 114 miljoonasta eurosta 65 miljoonaan.Valiokunnan lausunnossa todetaan muun muassa seuraavasti:”Valiokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella näin voimakas kertaluonteinen leikkaus tulee johtamaan järjestöjen toiminnan ja hankkeiden keskeytymiseen sekä kumppanien kanssa solmittujen sopimusten rikkomiseen puhumattakaan laajoista vaikutuksista toiminnan kohdemaissa. Leikkaukset tulevat lisäksi johtamaan irtisanomisiin suuremmissa ja mahdollisesti toiminnan loppumiseen kokonaan pienemmissä järjestöissä.”Valiokunta pitää Finffundin pääomakorotusta perusteltuna, mutta esittää järjestöjen rahoituksen leikkaamisen kielteisten vaikutusten tähden, että osa suunnitellusta Finnfundin pääomakorotuksesta suunnattaisiin kansalaisjärjestöille ja Suomen priorisoimien YK-järjestöjen rahoituksen turvaamiseen.Lisäksi ulkoasiainvaliokunta piti valitettavana, ettei päästöhuutokauppatuloja näillä näkymin enää ohjata kehitysyhteistyöhön.Kansalaisjärjestöjen Pelastetaan kehitysyhteistyö -kampanja keräsi loppukesästä yli 41 000 suomalaisen allekirjoitukset vetoomukseen kehitysleikkausten kohtuullistamiseksi.Seuraavaksi asian käsittely siirtyy valtiovarainvaliokuntaan ja lopulta eduskunnan täysistuntokeskusteluun.