DAC: Tanska käy esimerkistä muille avunantajille

Kehitysapukomitea DAC kiittelee Tanskan kehitysyhteistyöbudjetin kokoa ja avun kohdentamista, sitomattomuutta ja hauraisiin valtioihin panostamista.

Teksti: Lauri Haapanen Kuva: Rene Grycner

Tanska on saanut OECD:n Kehitysapukomitea DACilta kiittävät arviot kehitysyhteistyöstään.
Tanskan kehitysyhteistyöbudjetti on jo neljättä vuosikymmenettä yli YK:n asettaman 0,7-tavoitteen. Tällä hetkellä Tanska ohjaa kehitysyhteistyöhön 0,90 prosenttia bruttokansantulostaan, ja se on myös muuttanut DACin toiveiden mukaisesti tukeaan yhä suuremmilta osin sitomattomaksi.
Tanska on panostanut avun keskittämiseen: vuonna 2004 monenkeskinen tuki jakautui 156 toimijalle, vuonna 2009 enää 87:lle. Lisäksi Tanskan suunnitelmissa on keskittyä tulevaisuudessa vain 15 maan tukemiseen.
DAC arvioi kunkin OECD:n jäsenmaan tukiportfolion 4—5 vuoden välein. Tämänkertaisessa arviossaan DAC kehuu Tanskan kehitysministeri Søren Pindin viime vuonna esittelemää apustrategiaa ”Freedom from Poverty”, joka painottaa erityisesti niin sanottujen hauraiden valtioiden tukemista. Vielä vuonna 2007, kun DAC edellisen kerran tarkasteli Tanskan kehitysyhteistyötä, arviossa todettiin, että Tanskalla on taipumusta vältellä riskejä valitsemalla tuen saajikseen vakaita ja hyvällä kehitysuralla olevia valtioita.
DACin puheenjohtaja Brian Atwood korosti hauraiden valtioiden tukemisen tärkeyttä.
”Tämän kaltainen tuki nostaa kuitenkin vakavia kysymyksiä tuloksien suhteen. Voidaanko tuloksia arvioida samalla tavalla kuin luotettavampien kumppaneiden kohdalla? Miten riskeistä viestitään suurelle yleisölle ja eduskunnalle?” Atwood pohti norjalaisen Development Today -lehden haastattelussa.
Atwoodin mielestä Tanskan kokemukset hauraiden valtioiden tulosten dokumentoinnissa tulevat olemaan tärkeäksi opiksi muulle avunantajayhteisölle.
Tanska etääntyy altruismista
DACin arviossa huomioidaan, että Tanskan apustrategia linkittää varsin selvästi toisiinsa kehityksen, turvallisuuden ja ulkopolitiikan tavoitteet. ”Tämä merkitsee etääntymistä täysin altruistisista lähtökohdista”, raportissa arvioidaan.
Tanska saa kuitenkin kiitosta siitä, ettei se ole leikannut kehitysyhteistyöbudjettiaan edes taloudellisen taantuman aikana – joskin tuen taso on kolmeksi vuodeksi ”jäädytetty”. Arviossa esitetään kuitenkin huoli siitä, että Tanska ei ole selväsanaisesti ilmoittanut, ovatko sen ilmastonmuutoksen vaatimiin sopeutumistoimiin suunnattavat niin kutsutut ilmastorahat aidosti uutta rahaa vai osa olemassa olevaa kehitysbudjettia ja siten pois jostain muusta toiminnasta.
Ja vaikka Tanska pitää kehitysyhteistyöbudjettinsa ennallaan, toisena huolenaan DAC kysyy, millä tavoin Tanskan ulkoministeriön suunnitelmat leikata palkkakulujaan 10 prosenttia seuraavan kahden vuoden kuluessa vaikuttavat kehitysvarojen hallinnointiin.
Kaiken kaikkiaan arvio Tanskan kehitysyhteistyöstä on monella tapaa kehuva, ja DAC pitääkin Tanskaa ”esimerkillisenä toimijana muilla avunantajamaille”.
Lähde: Development Today 7/2011