Maaseudulla asuvan intialaisen naisen omaisuus jää kauas Intian keskiverto-omaisuudesta eli 3 600 eurosta. Kuva: Maaseudulla asuvan intialaisen naisen omaisuus jää kauas Intian keskiverto-omaisuudesta eli 3 600 eurosta.

Credit Suisse: Lähes puolet maailman varallisuudesta rikkaimman prosentin käsissä

Maapallon globaali omaisuus kasvoi uuteen ennätykseen. Tasan jaettuna siitä riittäisi 44 000 euroa jokaiselle planeetan aikuiselle.

Teksti: Jukka Aronen Kuva: Vikram Raghuvanshi

Maailman rikkain yhden prosentin väestönosa tulee yhä vauraammaksi. Kuluvan vuoden puolivälissä sen käsissä oli 48 prosenttia maailman omaisuudesta, kertoo sveitsiläinen rahoitusalan jättiläinen Credit Suisse vuosiraportissaan.Raportin mukaan henkilöllä pitää olla 2 880 euron omaisuus päästäkseen maailman vauraamman puoliskon joukkoon. Rikkaimpaan 10 prosenttiin kuuluu, jos omaisuutta on vähintään 60 700 euroa, ja ylimpään prosenttiin, kun varallisuutta on 629 000 euroa.Vauraampi puolisko omistaa 99 prosenttia varallisuudesta, rikkain 10 prosenttia 87 prosenttia ja rikkain prosentti 48 prosenttia. Kääntäen: maailman köyhemmälle puoliskolle jää vaivainen yksi prosentti globaalista omaisuudesta.Raportin laatijat, joiden joukossa on Wider-instituutin entinen johtaja Anthony Shorrocks, arvioivat, että globaali omaisuus on kasvanut uuteen ennätykseen eli 263 000 miljardiin dollariin. Luku on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin se oli 117 000 miljardia.Jos maailman omaisuus jaettaisiin tasan kaikkien aikuisten kesken, jokaiselle napsahtaisi 44 000 euroa.Omaisuudeksi luokitellaan sekä säästöt ja sijoitukset että kiinteä omaisuus, joka kattaa tavallisen ihmisen kohdalla asunnon, kulkuvälineen ja arvotavarat. Omaisuuden määrään vaikuttavat myös lainat sekä muutokset sijoitusten arvossa ja valuuttakursseissa.Epätasa-arvoinen YhdysvallatRaportissa selvitetään, miten omaisuus on jakautunut ympäri maailman.Yksittäisten maiden vauraimmat kansalaiset asuvat Sveitsissä, jos omaisuutta mitataan jakamalla se tasan kaikkien aikuisten kesken. Keskivertosveitsiläisellä on omaisuutta peräti 463 000 euron edestä.Kuva muuttuu kuitenkin, kun mittariksi otetaan epätasa-arvoa paremmin huomioon ottava mediaani (eli keskimmäinen arvo). Tällä laskutavalla rikkaimpia ovat australialaiset 176 000 eurolla.Maailman alueelliset erot ovat suuria. Ehdottomasti rikkaimpia keskivertokansalaisia ovat pohjoisamerikkalaiset 266 000 eurollaan.Eurooppalaiset ovat kaukana takana 114 000 euron keskiverto-omaisuudellaan. Ja vielä kauempana ovat Latinalainen Amerikka (18 000 euroa), Kiina (16 600 euroa), Afrikka (4 000) ja Intia (3 600 euroa).Lähde: Global Wealth Report 2014.Pohjois-Amerikan, tai oikeammin Yhdysvaltojen, epätasa-arvo tulee näkyväksi, kun tarkastellaan miljonäärien määrää.Tutkijat puhuvat niin sanotuista ultrarikkaista yksilöistä, joiden omaisuus ylittää 50 miljoonaa dollaria. Raportissa arvioidaan, että tällaisia supermiljonäärejä on nyt 128 000, joista noin puolet asuu Yhdysvalloissa. Ero seuraaviin maihin on suuri, sillä kakkostilalla olevassa Kiinassa ultrarikkaita on ”vain” 7 600.Eriarvoisuus lisääntyyRaportissa pohditaan myös, ovatko varallisuuserot kasvussa.Teollisuusmaiden osalta luvut osoittavat, että 1920-luvulta lähtien trendi oli laskeva, kun perittyyn varallisuuteen ja maanomistukseen pohjautuva omaisuus menetti asemiaan. Mutta 1970-luvulta eteenpäin kehityssuunta on kääntynyt lievään nousuun ja erot ovat kasvaneet.Koko maailmassa eriarvoisuus väheni kuitenkin vuosien 2000-2007 välisenä aikana (paitsi kiivaasti kasvavissa Intiassa ja Kiinassa), mutta alkoi jälleen nousta vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen (paitsi Yhdysvalloissa).Oxfamin Emma Seery kommentoi sveitsiläisten raporttia The Guardian -lehdelle: ”Luvut osoittavat, että eriarvoisuus on kärjistynyttä ja kasvaa yhä. Finanssikriisin jälkeinen taloudellinen toipuminen on ollut vääristynyttä niin, että se suosii rikkaimpia.”Seery painottaa, että vaurauserojen seuraukset ovat erilaisia kehitysmaissa teollisuusmaihin verrattuna.”Köyhissä maissa kasvava eriarvoisuus vaikuttaa siihen, pääseekö lapsi kouluun tai saavatko sairaat lääkkeitä.”Oxfam julkisti alkuvuodesta oman raporttinsa, jonka mukaan maailman 85 rikkainta omistavat yhtä paljon kuin 3,5 miljardia köyhintä.Credit Suisse: Global Wealth Report 2014

,