Post it -lappuja valkotaululla.
Kuva: iStock / Angelina Cecchetto.

Connect for Global Change –hanke käynnistyy Fingossa – luvassa uusia tuulia järjestöjen viestintään ja globaalikasvatukseen

Euroopan komissio myönsi rahoitussopimuksen uudelle Connect for Global Change -yhteistyöhankkeelle. Luvassa on paljon uusia tuulia järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyöhön, kun 11 eurooppalaisen kattojärjestön yhteishanke käynnistyy huhtikuussa.

Teksti: Anna Kivimäki-Pelluz

Connect for Global Change on 3,5 vuoden mittainen EU DEAR-rahoitteinen hanke, jossa tullaan tarjoamaan globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän parissa toimiville järjestöille mahdollisuuksia syventää osaamistaan ja vahvistaa yhteistyötä erityisesti nuorisoalan toimijoiden kanssa. Hankkeessa tullaan myös kanavoimaan EU-tukea pienille ja keskisuurille järjestöille niin Suomessa kuin muissakin hankkeen kohdemaissa.

Fingo tulee hankkeen aikana järjestämään muun muassa koulutusta ja vertaisoppimistilaisuuksia järjestöille sekä kaksi rahoitushakukierrosta, joista järjestöjen on mahdollista hakea rahoitusta omille viestinnän ja globaalikasvatuksen projekteille. Tavoitteena on sitouttaa erityisesti nuoria ja vähemmän tavoitettuja kohderyhmiä YK:n Agenda 2030 tavoitteiden toteuttamiseen ja edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Hanke on osittain jatkoa Frame, Voice, Report –hankkeelle, joka päättyi loppuvuodesta 2020.

Tiimin työntekijät

Fingon hanketiimissä huhtikuusta alkaen tulee työskentelemään kaksi Fingon nykyistä työntekijää. Projektipäällikkönä hanketta luotsaa Anni Vihriälä, joka vastaa hankkeen toteutuksesta, seurannasta ja yhteistyöstä hankekumppaneiden kanssa.

Lisäksi hankkeen osa-aikaisena projektikoordinaattorina toimii Jenni Tuominen, joka vastaa erityisesti hankkeen hallinnollisista tehtävistä ja järjestöjen projektien tukemisesta.

Pysy kuulolla

Tietoa Connect for Global Change -hankkeen käynnistymisestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista järjestöille tullaan julkaisemaan kevään aikana Fingon sähköpostilistoilla ja sosiaalisen median kanavissa. Hankkeelle luodaan sen käynnistyessä myös omat kansainväliset verkkosivut. Lisäksi hankkeen kuulumisia voi seurata Globaalikasvatuksen verkkosivuilla ja Facebookissa.

Globaalikasvatus, Hankkeet

Lisätiedot aiheesta

  • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz

    Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!

  • Hankepäällikkö, Connect for Global Change -hanke Anni Vihriälä

    Vastaan Connect for Global Change -hankkeen toteutuksesta ja seurannasta Fingossa sekä yhteistyöstä hankekumppaneiden kanssa. Hankkeessa parasta on globaalia kansalaiskasvatusta ja kehitysviestintää tekevien järjestöjen tukeminen. Yhdessä menemme kohti oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää maailmaa!