Ihmisiä Fingon kyltin edessä

Concordin johtaja Tanya Cox toivoo järjestöiltä rohkeutta: ”Meidän pitää uskaltaa haastaa järjestelmää”

Brysselissä toimivan European Confederation for Relief and Development -kattojärjestön (Concord), uusi johtaja Tanya Cox vieraili viime viikolla Helsingissä. Hän toivoo järjestökentältä rohkeutta vaatia talousjärjestelmää, joka palvelee ihmistä ja kunnioittaa luontoa.

Teksti: Enni Saikkonen Kuva: Tuomas Tiainen

Tanya Cox aloitti Concordin johtajana vasta kuukausi sitten, mutta hänellä on vankka työkokemus Concordin jäsenjärjestöissä. Cox on työskennellyt pitkään esimerkiksi Plan Internationalilla ja Pelastakaa Lapsilla.

”Tämä on unelmatyöni! Saan tarkastella järjestökenttää ja Euroopan Unionia laajoina kokonaisuuksina. Omana vahvuutenani näen vankan kokemukseni Euroopan unionista. EU-tietämys ei kuitenkaan voi ikinä olla täydellinen, joten minullakin riittää jatkuvasti uutta opittavaa”, Cox sanoo.

Concordilla on jäseninään 28 kansallista kattojärjestö, joista yksi on Fingo. Yhteensä ne edustavat yli 2 400 eurooppalaista järjestöä.

”Yhteistyömme kansallisten kattojärjestöjen kanssa on toimintamme ytimessä. Hyödyt ovat molemminpuoliset. Saamme jäseniemme kautta kattavasti tietoa EU:n jäsenvaltioiden tapahtumista ja pystymme sitten tekemään jäseniemme toiveiden mukaista tehokasta vaikuttamista Brysselissä”, Cox summaa.

EU-vaikuttamisessa Cox haluaa keskittyä isoon kuvaa. Tehokkaan vaikuttamisen keinona Cox näkee laaja-alaisen yhteistyön eri toimijoiden, myös tarkkaan valittujen yksityisen sektorin kumppanien, kanssa.

”Järjestöillä on Brysselissä todella vahva maine kritiikin esittäjinä. Itse näen, että epäkohtien tunnistamisen lisäksi meidän on äärimmäisen tärkeää tehdä vaikuttamistyötä tulevaisuutta silmällä pitäen. Emme halua olla vain reaktiivinen toimija, vaan tavoitteenamme on todella vaikuttaa komission agendaan jo ennen kuin asioista on tehty päätöksiä”, Cox sanoo.

Puheenjohtajatriolla mahdollisuus saada läpi vahvoja viestejä

Suomi aloittaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana heinäkuussa. Puheenjohtajatrion eli, Romanian, Suomen ja Kroatian kattojärjestöt ovat ensimmäistä kertaa yhdistäneet voimansa yhteiseen puheenjohtajuuskauden hankkeeseen.

Fingo vetää hanketta, jossa ovat Concordin lisäksi partnereina romanialainen FOND ja kroatialainen Crosol. Hankkeen neljä kärkeä ovat kestävä kehitys ja Agenda 2030, kehityspolitiikka, kansalaisyhteiskunnan tila sekä ihmisoikeudet.

”Meidän tulee haastaa järjestelmää, erityisesti talousjärjestelmää, joka näyttää olevan määräävässä asemassa kaikkialla. EU-puheenjohtajuuskauden hanke on hyvä esimerkki siitä, kuinka järjestöt voivat yhteistyöllä saada äänensä paremmin kuuluviin”, Cox sanoo.

Coxin mukaan Eurooppa on tällä hetkellä suurien muutosten keskellä. Järjestöjen on tärkeää yhdistää voimansa ja pyrkiä vaikuttamaan EU:n tulevaisuuteen nyt.

”Olen todella innoissani tästä hankkeesta. Mielestäni järjestökentällä pitäisi pyrkiä nykyistä useammin tuotteliaaseen yhteistyöhön. Isoa kuvaa katsoessa ei ole väliä, kuka asioita on saanut aikaan, vaan se, että olemme todella pystyneet vaikuttamaan. Toiveenani on, että järjestöjen tiivis yhteistyö jatkuu myös hankkeen loppumisen jälkeen.”