Istanbulin Taksim-aukiolla oli useita päiviä kestäneitä levottomuuksia kesäkuussa 2013. Kuva: Istanbulin Taksim-aukiolla oli useita päiviä kestäneitä levottomuuksia kesäkuussa 2013.

Civicus: Demokratia on hukassa hallinnon kaikilla tasoilla

Sekä kansallisessa että kansainvälisessä päätöksenteossa on kadotettu kosketus ihmisten arkeen, todetaan Civicus-verkoston vuosiraportissa. Viime vuosien levottomuudet esimerkiksi Brasiliassa, Turkissa ja Venezuelassa kertovat kasvavasta tyytymättömyydestä.

Teksti: Sanna Jäppinen

”Ihmiset ovat ympäri maailmaa pettyneitä demokraattisiin prosesseihin ja poliittisiin puolueisiin, sillä ne eivät tunnu vastaavaan kansalaisten tarpeisiin, vaan palvelevat poliittista ja taloudellista eliittiä”, totesi Civicus-verkoston pääsihteeri  Danny Sriskandarajah ”State of Civil Society” -vuosiraportin julkistuksen yhteydessä 2. kesäkuuta. Civicus kerää yhteen kansalaisjärjestöjä ja -liikkeitä ympäri maailmaa.”Sopisi toivoa, että ne, jotka syrjäytetään kansallisen tason päätöksenteossa, tulisivat kuulluksi kansainvälisissä instituutioissa – mutta globaalikaan hallinto ei toimi. Monet kansainväliset instituutiot ja prosessit ovat vanhentuneita, eivätkä ne pysty vastamaan tämän päivän haasteisiin: eriarvoisuuteen, huonoihin palkkoihin, työttömyyteen”, Sriskandarajah arvioi.Levottomuuksiin vastataan kansalaisyhteiskuntaa rajoittamallaCivicuksen mukaan ihmisten tyytymättömyys purkautuu samantyyppisinä levottomuuksina eri puolilla maailmaa. Tuoreita esimerkkejä ovat Brasilia, Turkki ja Venezuela, jotka ovat virallisesti demokratioita ja joissa on ollut viime vuosina huomattavan nopeaa talouskasvua. Muitakin yhtäläisyyksiä löytyy: usein paikallisina alkaneet mielenilmaukset ovat laajentuneet ja niissä on otettu kantaa eliitin toimintaan, korruptioon ja kasvavaan eriarvoisuuteen.Civicuksen mukaan yhteistä on myös se, että suhteellisen rauhanomaisiin protesteihin on vastattu kovalla kädellä – ja samalla on tahattomasti ärsytetty ihmiset yhä suurempiin mielenilmauksiin. Valtioiden vastaus levottomuuksiin on monissa maissa ollut kansalaisyhteiskunnan tilan rajoittaminen. Toimintaa on estetty tai haitattu kiristämällä lainsäädäntöä, demonisoimalla protestiliikkeet ja ahdistelemalla suoraan sekä kansalaisaktiiveja että -järjestöjä.Kansainvälinen päätöksenteko on saatava avoimemmaksiCivicus nostaa globaalin päätöksenteon tärkeimmäksi muutostarpeeksi valtiokeskeisen ajattelun kääntämisen ihmislähtöiseksi. Esimerkiksi kansainvälisten instituutioiden on korkea aika muuttaa toimintaansa läpinäkyvämmäksi ja etsiä uudenlaisia keinoja, kuten kansalaispaneeleja, joilla ihmisten ääni tulee kuulluksi.Civicus painottaa, että kansainvälisessä päätöksenteossa myös valtioiden on oltava keskenään samalla viivalla: esimerkiksi veto-oikeuden takaaminen vain tietyille maille on käytäntö, joka olisi välittömästi lopetettava.Kansalaisjärjestöjä Civicus rohkaisee ottamaan paremmin selvää kansainvälisestä päätöksenteosta ja sen vaikutuksista paikallistasolla. Järjestöt ovat myös avainasemassa luomassa yhteyksiä eri maiden protestiliikkeiden sekä globaalin etelän ja pohjoisen kansalaisyhteiskuntien välille.Civicus: State of Civil Society Report 2014