Bridge 47 -verkosto on perustettu: Aktiivinen kansalaisuus luo sillan kestävään maailmaan

Kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta sovittiin YK:ssa syksyllä 2015 viitoittamaan jäsenmaiden yhteistä tietä kohti kestävää maailmaa. Yksi 17 tavoitteesta on avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaaminen kaikille (tavoite 4). Kansalaisjärjestöjen vuosia kestänyt vaikuttamistyö, johon myös Kehys on aktiivisesti osallistunut, on ollut avainasemassa, kun aktiivinen kansalaisuus hyväksyttiin osaksi koulutusta koskevaa tavoitetta.

Pitkäjänteinen työ on nyt palkittu: tavoite 4.7. pitää sisällään globaalin kansalaiskasvatuksen (eng. global citizenship education). Globaalin kansalaiskasvatuksen mukaan ottaminen kestävän kehityksen tavoitteisiin osana laadukasta koulutusta on merkittävä edistysaskel. Kunnianhimoisten tavoitteiden aikaansaaminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa myös kansalliseen koulutukseen ja kansalaisten aktivoimiseen. Tulevaisuudessa koulutuksen tulisikin pyrkiä ohjaamaan toiminta- ja ajattelutapoja kestävän kehityksen edistämistä tukeviksi. Ajatus siitä, että jokainen on oman maansa lisäksi maailman kansalainen, on edellytys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Uudenlaisen ajattelutavan esittelemiseksi, ja lopulta sen valtavirtaistamiseksi, on kasvatuksella ja koulutuksella avainrooli.

Kehys on ollut aktiivinen osapuoli kansainvälisen Bridge 47 -verkoston perustamisessa. Verkoston tarkoitus on varmistaa juuri tavoitteen 4.7. toteutuminen. Bridge 47 -verkosto kokoaa monipuolisesti yhteen eri koulutus- ja kasvatusalojen toimijoita ja päätöksentekijöitä ympäri maailman. Verkosto tarjoaa toimijoille mahdollisuuden vertaistukeen, keskusteluun ja yhteistyöhön uudenlaisen koulutuksen ja kasvatuksen puolesta.

Kehys osallistuu Bridge 47 -verkoston työhön ja seuraa tiiviisti globaalin kansalaiskasvatuksen edistysaskelia osana kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Kehys seuraa myös globaaliin kansalaiskasvatukseen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä sitä, miten kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa edetään.

Tykkää Bridge 47 -verkoston Facebook-sivusta