Bridge 47:n kansainvälisen verkoston koordinaattori Alen Maletić ja projektipäällikkö Nora Forsbacka.
Bridge 47:n kansainvälisen verkoston koordinaattori Alen Maletić ja projektipäällikkö Nora Forsbacka. Kuva: Bridge 47:n kansainvälisen verkoston koordinaattori Alen Maletić ja projektipäällikkö Nora Forsbacka.

Bridge 47 järjestää Suomen kanssa tapahtuman YK:n päämajassa – ”Todellinen muutos vaatii oppimista”

Bridge 47 on mukana järjestämässä Suomen virallista sivutapahtumaa HLPF:ssä, eli YK:n Korkean tason kestävän kehityksen poliittisella foorumilla 18. heinäkuuta New Yorkissa. Fingon koordinoima, kansainvälinen Bridge 47 -projekti painottaa kestävän kehityksen tavoite 4.7:n merkitystä koko Agenda 2030:n saavuttamisessa.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: Tuomas Tiainen

”Tätä muutosta ei saada aikaan ilman, että ihmiset oppivat”, tiivistää Bridge 47:n projektipäällikkö Nora Forsbacka.  

Forsbacka puhuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Se vaatii hänen mukaansa konkreettisia muutoksia ihmisten käytöksessä, mikä voi puolestaan tapahtua ainoastaan oppimisen kautta.

Tästä syystä – vaikka kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 – Forsbacka tähdentää yhden, erityisen alatavoitteen merkitystä kaikkien muiden onnistumisen kannalta. 

Kyse on tavoitteesta 4.7, jonka mukaan kaikkien oppijoiden tulisi saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tavoite viittaa globaalisti kaikkiin ikäluokkiin ja elinikäiseen oppimiseen – jokaisella tulee olla valmiudet toimia kestävän tulevaisuuden puolesta.  

”Tavoite 4.7 kokoaa kaikki muut tavoitteet yhteen, ja on mielestämme keskeisessä osassa, kun mietimme, kuinka koko Agenda 2030 saavutetaan. Todellinen muutos vaatii oppimista.” 

”Haluamme nostaa tavoitteen profiilia” 

Aihe nousee heinäkuussa parrasvaloihin kansainvälisen politiikan ytimessä, YK:n päärakennuksessa. Bridge 47 on mukana järjestämässä Suomen virallista sivutapahtumaa HLPF:ssä, eli YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisella foorumilla (High-level Political Forum of Sustainable Development) New Yorkissa. Mukana tapahtumassa ovat lisäksi Fidži ja UNESCO Asia-Pacific Centre of Education for International Undestanding (APCEIU). 

”Tapahtuman päämääränä on nostaa globaalin kansalaiskasvatuksen sekä tavoite 4.7:n profiilia YK:ssa. Haluamme näkyvyyttä sille, miten keskeisessä roolissa tavoite on muiden kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta”, Forsbacka toteaa.  

Suomen osalta tapahtumassa ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ulkoministeriö. Tilaisuudessa puhuvat opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson (vas.), APCEIU:n johtaja Huyn Mook Lim ja ICAE:n pääsihteeri Katarina Popovic. Keskustelun moderoi Fingon vaikuttamistyön johtaja sekä Bridge 47:n perustaja ja johtorymän puheenjohtaja Rilli Lappalainen.

Sivutapahtuman lisäksi Bridge 47 järjestää YK:n päärakennuksessa 16.7. vastaanoton, jossa juhlistetaan globaalia kansalaiskasvatusta – käsitteen olemassaoloa ja sen merkitystä kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi Bridge 47 esittelee HLPF:n aikana toimintaansa YK:n päärakennuksessa yhteisellä pisteellä Gaia Educationin kanssa. 

,

Fingo HLPF:ssä 

Olemme HLPF:ssä (9.–18.7.) mukana lukuisissa keskustelutilaisuuksissa ja tapahtumissa. Asiantuntijamme osallistuvat esimerkiksi keskustelijoina ja moderaattoreina kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöverkostojen paneeleihin sekä tapaavat tilaisuuksissa laajasti eri toimijoita. Tavoitteenamme on tuoda suomalaisen järjestökentän näkemyksiä esiin kansainvälisillä areenoilla.

,

”Tämä ei ole itsestäänselvyys” 

Bridge 47:n kansainvälisen verkoston koordinaattori Alen Maletić kokee tärkeäksi, että tapahtumat tuovat kansainväliset, globaalikasvatuksesta kiinnostuneet toimijat yhteen.

”Ihmiset ympäri maailman pääsevät keskustelemaan kasvotusten globaalista kansalaiskasvatuksesta ja tavoite 4.7:n merkityksestä. Kokoontuminen antaa mahdollisuuden luoda kansainvälisestä verkostostamme entistäkin tiiviimmän”, Maletić kuvailee.  

Tapahtumat antavat mahdollisuuden myös uusien kontaktien solmimiseen. Toimivat kansalliset ja kansainväliset yhteydet ovat olleet jo nyt tärkeitä sivutapahtuman ja vastaanoton saamisessa. Bridge 47:lla on hyvät suhteet kansainvälisiin toimijoihin, mutta myös esimerkiksi Suomen ministeriöihin. 

”Erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut mielellään mukana tekemässä yhteistyötä. On mahtavaa, että ulkoministeriökin lähti innostuneesti mukaan, ja saimme tämän yhdessä Suomen viralliseksi sivutapahtumaksi”, projektipäällikkö Forsbacka toteaa.  

Forsbacka kertoo odottavansa tapahtumia innolla.  

”Tämähän on aivan mieletöntä, että olemme onnistuneet saamaan näin hyvin näkyvyyttä HLPF:ssä. Se ei ole mikään itsestäänselvyys”, Forsbacka toteaa.  

Bridge 47:n ja Suomen sivutilaisuus HLPF:ssä järjestetään YK:n päärakennuksessa New Yorkissa 18. heinäkuuta kello 13.15–14.30 paikallista aikaa, eli 20.15–21.30 Suomen aikaa. Lisätietoja täällä.