Brasilia vähensi päästöjä liki 40 prosenttia

Vaikka nykyiset kansainväliset ilmastosopimukset eivät velvoita kehitysmaita päästövähennyksiin, on Brasilia onnistunut tekemään huomattavia leikkauksia päästömäärissään. Tärkein tekijä on metsähakkuiden väheneminen.

Teksti: Inter Press Service Kuva: Joao Virissimo

IPS — Brasilia onnistui vähentämään ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjään 38,7 prosenttia vuosina 2005-2010, maan tiede- ja teknologiaministeriö kertoo.Tärkein vaikuttaja oli metsänhakkuiden väheneminen varsinkin Amazonian alueella. Siitä koitunut päästövähennys ylitti reippaasti päästöjen kasvun energiantuotannossa, teollisuudessa, maa- ja karjataloudessa sekä jätehuollossa.Sademetsien suojelun ansiosta Brasilia on saavuttanut 62 prosenttia vuoden 2020 päästövähennysten kokonaistavoitteesta, johon maan hallitus sitoutui YK:n ilmastokokouksessa vuonna 2009.Brasilian sitoumus on vapaaehtoinen, sillä nykyiset kansainväliset sopimukset eivät velvoita kehitysmaita päästövähennyksiin.Teollisuusmaita velvoittavan Kioton sopimuksen toinen kausi alkoi tämän vuoden alussa ja kestää vuoteen 2020.Euroopan unionin tavoitteena on vähentää vuoteen 2020 mennessä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta.