Brasilia näyttää mallia köyhyyden vähentämisessä

Brasilia on onnistunut siinä, missä muilla nousevilla talouksilla on vielä petrattavaa: se
on kyennyt siirtämään talouskasvun hyödyn myös köyhimmille kansalaisilleen.

Teksti: Sanna Jäppinen

Brasilian presidentti Dilma Rousseff julisti helmikuun lopulla, että Brasilia on saanut köyhyyden kuriin ja maa voi siirtyä uuteen aikakauteen. Rousseff viittasi lausunnollaan siihen, että hallituksen köyhille tarkoitettuun Bolsa Familia -tukiohjelmaan otettiin mukaan 2,5 miljoonaa uutta ihmistä, ja nyt tuensaajien kokonaismäärä on 48 miljoonaa ihmistä.Kuukausittainen tuki tietää ihmisille vähintään 70 realin eli 35 dollarin kuukausituloja. Tulorajan alle jäävät ihmiset elävät YK:n määritelmän mukaan äärimmäisessä köyhyydessä.Kaikki köyhimmistä brasilialaisista eivät kuitenkaan vielä ole rekisteröityneet tukiohjelmaan, eikä viranomaisilla ole tarkkaa tietoa heidän määrästään tai olinpaikoistaan.”Valtion on nyt etsittävä heidät ja saatava mukaan ohjelmaan”, Rousseff vakuuttaa Merco Press -uutispalvelun mukaan. Presidentin mukaan seuraavaksi aiotaan keskittyä julkisten palveluiden parantamiseen, lasten koulupäivien pidentämiseen sekä köyhien elinolosuhteiden kohentamiseen muun muassa sähkön, veden ja sanitaation suhteen.Köyhimpien talouskasvu vauhdikkaintaVaikka köyhyyden vastaisessa työssä riittää Brasiliassakin vielä savottaa, lienee sen opeille kysyntää, kun Brasilia ja muut nousevat talousmahdit Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka kokoontuvat 26. maaliskuuta viidennen kerran BRICS-maiden huippukokoukseen Etelä-Afrikan Durbaniin.”Vuosikymmenen kuluessa Brasilian köyhimmän väestön tulotaso on kasvanut yli viisi kertaa vauhdikkaammin kuin rikkaimpien – joiden tulot ovat myös nousseet”, toteaa Oxfam-kansalaisjärjestön asiantuntija Duncan Green Financial Timesin blogissa. Green osallistui BRICS-huippukokouksen alla Durbanissa järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin eriarvoisuutta nousevissa talouksissa.Greenin mukaan Brasilian talouskasvussa ilahduttaa ja ihmetyttää juuri se, että kautta linjan se tuntuu tavoittavan heikoimmassa asemassa olevia: naisten tulot kasvavat nopeammin kuin miesten, mustien enemmän kuin valkoisten ja alueista köyhän koillisosan vauhdikkaammin kuin rikkaan kaakkoisen.Brittiläinen ajatushautomo Overseas Development Institute (ODI) julkaisi alkuvuodesta tutkimuksen, jossa verrattiin Brasilian, Intian, Etelä-Afrikan ja Kiinan tilannetta. Kaikissa maissa talouskasvu on viime vuosikymmenen aikana ollut huimaa, mutta vain Brasiliassa kasvu on ollut oikeudenmukaista: vain siellä tuloerot ovat kaventuneet, siinä missä muissa BRICS-maissa eriarvoisuus on lisääntynyt.Mitä Brasilia on tehnyt oikein?Kiinassa talouskasvu on jatkunut BRICS-maista pisimpään, jo yli kolme vuosikymmentä, mutta samalla tulonjaon eriarvoisuus on lisääntynyt tasaisesti, ja maan eri alueet ovat hyvin eri tasoilla. ODIn tutkimuksen mukaan sekä Kiinan huiman kasvun että sen hedelmien epätasaisen jakautumisen taustalla ovat vuonna 1978 tehdyt poliittiset uudistukset, joilla maan kehityksen linjaksi valittiin vientivetoinen ja markkinasuuntautunut politiikka. Intiassa talouskasvun hyödyt ovat puolestaan jääneet ODIn mukaan vähintäänkin puolitiehen muun muassa sen takia, että maa ei ole onnistunut kasvusta huolimatta luomaan riittävästi uusia työpaikkoja: valtavassa maassa on myös valtavasti työttömiä.Myös Etelä-Afrikka on epäonnistunut rakennemuutoksessa. Apartheidin jälkeisessä yhteiskunnassa on suuri joukko työttömiä ja kouluttamattomia kansalaisia – valtaosa heistä entisiä maataloustyöntekijöitä –, jotka ovat syrjäytyneet myös talouskasvusta.Mitä Brasilia sitten on tehnyt toisin kuin vertaismaat? ODI tarjoaa selitykseksi kolmea avaintekijää: taloudellista vakautta, sosiaaliturvan ja sosiaalipalveluiden laajentamista sekä institutionaalisia uudistuksia, joilla palvelut on saatu köyhien ulottuville.”Perheisiin ja lapsiin keskittyminen sekä minimipalkan nostaminen ja sosiaalimenoihin panostaminen ovat tuottaneet tulosta”, tiivistää ODIn tutkija Kate Bird Brasilian reseptin äärimmäisen köyhyyden kitkemiseksi. ODI: Building blocks for equitable growth: lessons from the BRICSVideo: Oxfamin ”Tackling Inequalities Across BRICS” -paneelikeskustelu Durbanissa 14.3.2013Merco Press: Rousseff says end of poverty is close; 48 million Brazilians registered in social support programsFT-blogs: Tackling inequality, the Brazilian experience