Microsoftilla jättiomaisuuden luonut Bill Gates haluaa hallitusten panostavan köyhien maiden auttamiseen tosissaan. Kehitystoimijaksi nousseen Gatesin oma vaikutusvalta on kerännyt viime vuosina kritiikkiä. Kuvaaja: Thomas Hawk Kuva: Microsoftilla jättiomaisuuden luonut Bill Gates haluaa hallitusten panostavan köyhien maiden auttamiseen tosissaan. Kehitystoimijaksi nousseen Gatesin oma vaikutusvalta on kerännyt viime vuosina kritiikkiä. Kuvaaja: Thomas Hawk

Bill Gates kirittää hallituksia kasvattamaan kehitysapua

Samaan aikaan paineet virallisen avun uudelleenmäärittämiseksi kasvavat.

Teksti: Janne Hukka

Maailman vaikutusvaltaisimpiin hyväntekijöihin lukeutuva Bill Gates kannustaa teollisuusmaita pitämään virallisen kehitysavun vähintään nykytasolla ja jopa kasvattamaan sitä, raportoivat uutislähteet Alankomaista.Bill Gates tapasi tällä viikolla Hollannin pääministerin ja muistutti, että pakolaiskriisin mukanaan tuomat haasteet eivät ole hyvä syy vähentää köyhille maille suunnattua apua.”Nämä ovat poliittisia päätöksiä, joiden välillä hallitusten täytyy tehdä valintoja”, Gates sanoi.Tammikuussa julkaistujen OECD:n tilastojen mukaan virallinen kehitysapu ei ole kasvanut samassa tahdissa teollisuusmaiden talouskasvun kanssa ja etenkin kaikkein köyhimmille maille suunnattu rahoitus on nyt pienin sitten vuoden 2005.Kehitysrahat jäävät rajojen sisälleMerkittäväksi syyksi rahavirtojen hyytymiselle on arvioitu meneillään oleva pakolaiskriisi, jonka kustannusten kattamiseksi useat teollisuusmaat ovat siirtäneet varojaan pois varsinaisesta köyhissä maissa tehtävästä työstä.OECD:n tilastojen mukaan Ruotsi, Italia ja Hollanti käyttävät nyt enemmän kehitysapua omien rajojensa sisällä kuin yhdessäkään yksittäisessä kehitysmaassa. Toisaalta esimerkiksi jopa neljännes Alankomaiden kehitysbudjetista menee tällä hetkellä pakolaiskriisin kulujen hoitamiseen.Järjestely on sallittua OECD:n kehitysrahoitussääntöjen mukaan.Gatesin toive tällä viikolla olikin, että virallisen köyhissä maissa käytettävän avun taso tulisi palauttaa muutaman vuoden sisällä vähintään pakolaiskriisiä edeltävälle tasolle. Hän myös muistutti, että vaihtoehtoisia järjestelyjä pakolaiskustannusten kattamiseksi on jo nyt olemassa.Esimerkiksi Saksa, joka on kantanut EU-valtioista suurimman vastuun turvapaikanhakijoiden sijoittamisessa, on kattanut kustannukset kokonaan virallisen kehitysapubudjetin ulkopuolelta.Kehitysavun määritelmä uusiksi?Kansainvälinen tilanne on myös yleisemmin kasvattanut paineita avunantajamaiden keskuudessa määritellä virallisen kehitysavun pelisäännöt uudelleen. Esimerkiksi Britannian toiveena olisi sallia valikoituja turvallisuuspoliittisia tai sotilaallisia hankkeita osana kehitysavun ODA-määritelmää, joka on tähän mennessä keskittynyt pääosin köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa.Myös Kepan saamien tietojen mukaan esimerkiksi Suomen yliopistosektorilta on tullut viestejä, joissa toivotaan ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuja rahoitettavaksi valtion yhteisestä kehitysyhteistyöpotista maksettavilla stipendeillä.OECD:n kehitysapukomitea DAC kokoontuu helmikuun puolivälissä keskustelemaan kehitysavun tulevaisuudesta ja uutislähteiden mukaan kokouksen esityslistalle on nyt nousemassa uusista pelisäännöistä sopiminen.Suuret muutokset keskellä kansainvälistä talouskriisiä ovat kuitenkin epätodennäköisiä, ja tavoitteena on lähinnä aloittaa prosessi tulevia päätöksiä varten.Suunnanmuutos huolestuttaa etenkin kansalaisjärjestöjä, joiden mukaan kehitysavun tulisi edelleen keskittyä köyhyyden poistamiseen, kirjoittaa Guardian-lehti.Gatesin oma rooli kritiikin kohteenaBill ja Melinda Gatesin säätiön omat apupainotukset olivat tällä viikolla mediahuomion alaisena, kun Global Justice -järjestön uudessa raportissa kritisoitiin säätiön puolueellisuutta ja ylivaltaa kehityskeskustelussa.Järjestön arvion mukaan säätiön rahoituspolitiikka osoittaa, että se on ”ideologisesti sitoutunut edistämään uusliberaalia talouspolitiikkaa ja suuryritysten globalisaatiota”.Toisaalta Bill Gatesille keskittynyt kehityspoliittinen vaikutusvalta ”vääristää vaarallisesti” avun prioriteetteja, järjestö sanoo.”Maailmalle myydään myyttiä, jonka mukaan yksityissektorin hyväntekeväisyys sisältää ratkaisuja maailman ongelmiin, vaikka todellisuudessa se usein tuuppaakin maailmaa väärään suuntaan”, raportissa todetaan.Erityisen ongelmallista säätiön rahoitus on terveydenhuollossa, jossa panostukset yksittäisten tautien parantamiseen laiminlyövät julkisen terveydenhuollon kehittämistä, sekä maataloudessa, jossa säätiö on keskittynyt suuryritysten patentoimien GMO-lajikkeiden kehittämiseen, raportissa sanotaan.Microsoftilla omaisuutensa luoneesta Bill Gatesista on tullut säätiön perustamisen jälkeen yksi maailman vaikutusvaltaisimmista kehitystoimijoista. Säätiö on rahoittanut vuodesta 2000 eteenpäin muun muassa köyhyyden vastaista työtä ja kehitysmaiden terveydenhuoltoa yli 30 miljardilla eurolla.Aiemmin esimerkiksi intialainen kehitystutkija Vandana Shiva on syyttänyt Gatesin säätiötä kehitysmaiden pienviljelijöiden tarpeiden laiminlyönnistä ja suuryritysten etujen ajamisesta.Säätiö on vastannut väitteisiin sanomalla, että raportin löydökset vääristelevät sen hankkeita, missiota sekä suhdetta yhteistyökumppaneihin.