Beyond 2015: YK:lta odotetaan kunnianhimoisempia kehitystavoitteita

YK:n korkean tason paneeli viilasi ennen pääsiäistä kantojaan siitä, miltä vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan pitäisi näyttää. Kansalaisyhteiskunnan Beyond 2015 -verkosto haluaa, että tavoitteet jämäköityvät ennen kuin paneeli antaa lopulliset suositukset toukokuussa.

Teksti: Sanna Jäppinen

YK:n pääsihteerin asettama korkean tason paneeli kokoontui maaliskuun lopulla neljännen kerran Balille neuvottelemaan vuosituhattavoitteiden eli vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Paneelin suositukset tulevan kehitysagendan sisällöstä luovutetaan pääsihteeri Ban Ki-moonille toukokuun lopussa.Balin kokouksen jälkeen paneeli antoi loppulausuman, jossa se nosti esiin tulevan agendan kannalta viisi keskeistä teemaa. Nämä ovat:uudistettu ja entistä ehompi globaali hallinta ja kumppanuusglobaali ympäristönsuojelukestävä tuotanto ja kulutusresurssien, kuten kehitysrahoituksen, vahvistaminentiedon saatavuus ja kehityssaavutusten luotettava mittaaminen.Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden Beyond 2015-verkosto, joka pyrkii välittämään kansalaisten ja järjestöjen näkemyksiä kehitysagendaan, antoi oman vastineensa paneelin lausumaan. Beyond 2015 -verkostossa on mukana yli 600 erikokoista järjestöä ympäri maailmaan, myös Kepa.Kiitosta annetaan siitä, että agendaa on valmisteltu avoimesti ja sen tiimoilta on järjestetty lukuisia kuulemisia, myös kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.  Beyond 2015 -verkoston mielestä kaikki paneelin esiin nostamat teemat ovat tärkeitä, mutta niitä olisi vielä täsmennettävä, ja tavoitteet on asetettava kunnianhimoisemmin ennen lopullisia suosituksia.Esimerkiksi kehitysrahoituksen suhteen hyvänä nähdään se, että paneeli nostaa esille veroparatiisien ja laittomien rahavirtojen suitsimisen, mutta Beyond 2015 -verkoston mielestä tämä ei vielä ole riittävä tavoite, vaan koko nykyistä talous- ja rahoitusjärjestelmää tulisi muuttaa.Kestävän tuotannon ja kuluttamisen huomioiminen on verkoston mielestä erittäin tervetullut tavoite kehitysagendalle, mutta lisäksi kaivataan vahvempia sitoumuksia hiilidioksipäästöjen vähentämiseksi koko maailmassa sekä kestävän kehityksen painottamista talouskasvun sijaan.Lisäksi kansalaisyhteiskunnan edustajat ihmettelevät, miksi ihmisoikeudet ja eriarvoisuuden vähentäminen eivät juuri näy Balin kokouksen loppulausunnossa.”Globaalin kumppanuuden on perustuttava ihmisoikeuksiin, ei hyväntekeväisyyteen”, toteaa Neva Frecheville, toinen Beyond 2015 -verkoston johtoryhmän puheenjohtajista, verkoston vastineessa.Balin korkean tason paneelin kokouksen loppulausuntoBeyond 2015 -verkoston vastaus Balin kokouksen loppulausuntoonKepa.fi: Vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan sorvaus loppusuoralla Balilla