Ban Ki-moon Wienissä marraskuussa 2014. Kuva: Ban Ki-moon Wienissä marraskuussa 2014.

Ban Ki-moon esitti synteesin tulevista kehitystavoitteista

YK:n pääsihteeri esitteli kuusi elementtiä, joiden on tarkoitus sitoa yhteen uusi kehitysagenda. YK:n on määrä hyväksyä tulevat kehitystavoitteet syyskuussa 2015.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Amanda Voisard

Pääsihteeri Ban Ki-moon esitteli eilen New Yorkissa YK:n yleiskokouksen pyytämän synteesin tulevaksi kehitysagendaksi vuoden 2015 jälkeen. Banin 47-sivuinen raportti pyrkii summaamaan tähän asti tehdyn työn, joka tähtää vuosituhattavoitteet korvaavien kehitystavoitteiden hyväksymiseen ensi syksynä.Banin raportti ”Tie ihmisarvoon vuoteen 2030 mennessä” (The Road to Dignity by 2030) lähtee siitä oletuksesta, että syksyllä esitetyt 17 kestävän kehityksen päätavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta muodostavat kehitysagendan pohjan. Osa jäsenmaista on kritisoinut tavoitteiden suurta määrää. Vielä voimassa olevia vuosituhattavoitteita on kahdeksan.Toisaalta tavoitepatteria on kiitetty siitä, että mukana ovat vahvasti esimerkiksi ilmastonmuutos ja eriarvoisuus, ja siitä, että ne koskevat kaikkia maita sen sijaan, että ne rajoittuisivat vain kehitysmaihin.Suurin uusi anti Banin raportissa ovat kuusi ”elintärkeää elementtiä” (essential elements), joiden on määrä vetää tavoitteisto käsitetasolla yhteen ja auttaa YK:n jäsenmaita neuvottelemaan lopullisista tavoitteista. Nämä läpileikkaavat elementit ovat ihmisarvo, ihmiset, planeetta, hyvinvointi, oikeudenmukaisuus ja kumppanuus.Kuva: YKKannustusta ja kiritystäBanin raportin tarkoitus on myös kannustaa jäsenmaita osallistumaan innolla uuden kehitysagendan loppuun saattamiseen. Raportissa korostetaan, että ensi vuosi on kehityksen kannalta tärkein vuosi sitten YK:n perustamisen.Raporttia esitellessään pääsihteeri ei säästellyt ylisanoja, vaan kutsui käsillä olevaa neuvottelujen aikaa ”historialliseksi tilaisuudeksi ja velvollisuudeksi toimia rohkeasti, ponnekkaasti ja ripeästi, jotta kaikki saavat ihmisarvoisen elämän”. Kehitystavoitteita varten onkin toteutettu YK:n historian laajin ja kattavin konsultaatiokierros, johon myös suomalaisjärjestöt ovat osallistuneet.Ensi vuoden kevätkausi on tavoitepatteriston osalta neuvottelujen aikaa. Tärkeä askel otetaan heinäkuussa Addis Abebassa, kun jäsenmaiden oletetaan sitoutuvan kehitysohjelman rahoittamiseen. Syyskuun 2. päivä YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetään kestävän kehityksen huippukokous, jolloin uudet kehitystavoitteet on määrä hyväksyä.Kepan jäsenblogi: Post 2015 -tavoitteiden suuntaviivat selviämässäSustainable Development Knowledge PlatformThe Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet (pdf)Call for civil society responses to the UN Secretary-General’s Synthesis Report on the Post-2015 Development Agenda

,