Kansalaisjärjestöt muistuttivat päättäjiä Addis Abebassa YK:n verokomitean perustamisen tärkeydestä. Kuva: Kansalaisjärjestöt muistuttivat päättäjiä Addis Abebassa YK:n verokomitean perustamisen tärkeydestä.

Asiantuntijakomitea vaatii yritysverotuksen uudistamista

YK:n entisen alipääsihteerin, professori José Antonio Ocampon vetämän työryhmän mukaan monikansallisten yritysten verovälttely saataisiin kuriin verottamalla niitä yhtenä firmana.

Teksti: Henri Purje Kuva: Christian Freymeyer

Maailmantalous on mullistunut muutamassa vuosikymmenessä, mutta yritysten kirjanpidossa ja verotuskäytännöissä nojataan edelleen yli 80 vuotta vanhaan ajatukseen, jonka mukaan monikansallisen konsernin eri yhtiöt toimivat toisistaan riippumattomasti.“Verokäytäntöjen muutokset ovat olleet lähinnä teknisiä. On yritetty paikata järjestelmää, joka ei täytä enää tehtäväänsä”, Jane McCormick sanoo. McCormick työskentelee konsulttiyhtiö KPMG:n vero- ja eläkekysymyksistä vastaavana johtajana Britanniassa.Columbia-yliopiston professorin ja YK:n entisen alipääsihteerin José Antonio Ocampon johtama tunnetuista poliitikoista, tutkijoista, virkamiehistä ja kansalaisjärjestöedustajista koostuva riippumaton asiantuntijakomitea on nyt antanut oman panoksensa keskusteluun.Yksi komitean pääsuosituksista on monikansallisten yritysten verottaminen yhtenä yksikkönä. Käytännössä tytäryhtiöt edistävät aina konsernin kokonaisetua, mutta verotuksessa ne mielletään itsenäisiksi.“Erillisyhtiöperiaate on lainopillinen fiktio, joka mahdollistaa verovälttelyn ja voittojen siirtämisen veroparatiiseihin”, Ocampo totesi sunnuntaina esitellessään ryhmänsä raporttia Etiopian Addis Abebassa.Pitkän tähtäimen työkin on aloitettava joskusOcampon mukaan pitkällä tähtäimellä verotuksen tulisi perustua malliin, jossa “verotusosuudet jaetaan tytäryhtiöiden kesken myyntiin, työpaikkoihin ja liikevaihtoon perustuvan jakoavaimen avulla.”Samankaltainen konserniverotusjärjestelmä on käytössä kansallisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Sveitsissä.Arvostelijoiden mukaan järjestelmän toimeenpano on näissäkin maissa ollut vaikeaa. Kansainvälisellä tasolla haasteet moninkertaistuisivat.“EU on yrittänyt vastaavaa alueellisesti, mutta sekään ei ole onnistunut. En usko maailman olevan tähän valmis lähitulevaisuudessa”, OECD:n veropolitiikan osastoa johtava Pascal Saint-Amans vastasi Ocampolle.Saint-Amans kuitenkin myöntää, että pidemmällä aikavälillä perustavat muutokset ovat tarpeen.“Uudistustyö on aloitettava nyt, jotta se on pitkällä tähtäimellä valmis”, Ocampo kuittasi.Osa uudistuksista ennestään tuttujaAsiantuntijakomitean 34-kohtaiseen suosituslistaan sisältyy myös pikaisemmin toteutettavia muutoksia. Ne liittyvät esimerkiksi valtioiden välisten verosopimusten parantamiseen, aineettoman omaisuuden verotusoikeuksien tasapuolisempaan jakoon, verokilpailun hillitsemiseen ja monikansallisten yritysten verohelpotusten karsimiseen.Monia suosituksista on jo yritetty sisällyttää EU-lainsäädäntöön, vaihtelevalla menestyksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi maakohtaisen kirjanpidon säätäminen pakolliseksi monikansallisille yrityksille sekä omistajatietojen ja koko konsernirakenteen julkistusvelvollisuus.Myös OECD on viime vuosina saanut läpi merkittäviä avoimuutta lisääviä uudistuksia.Ocampon komitean mukaan OECD:llä on kuitenkin kaksi oleellista puutetta.Se ei ole ollut valmis luopumaan erillisyhtiöperiaatteesta, minkä vuoksi kaikki parannukset jäävät väistämättä puolitiehen. Se ei myöskään edusta kaikkia maailman valtioita, vaan on ensisijaisesti rikkaiden maiden etujärjestö. Komitea suosittaa keskeisten kansainvälisten päätösten siirtämistä YK:n erityiskomiteaan.Kirjoittaja seuraa Addis Abebassa YK:n kolmatta kehitysrahoituskokousta.