Micha Narberhaus kehityspoliittinen päivä

Asiantuntija: Järjestöt keskittyvät oireisiin eivätkä ongelmien syihin

Järjestöjen olisi tarkistettava keinot, joilla ne pyrkivät muuttamaan maailmaa, sanoo Kepan Kehityspoliittisessa päivässä puhunut Micha Narberhaus. Ei saa keskittyä vain yhteen asiaan eikä etsiä pikavoittoja varainkeruulla.

Teksti: Iina Leppäaho Kuva: Teemu Kumpulainen

Smart CSOs Lab -verkoston perustaja Micha Narberhaus näkee nykymaailmassa paljon haasteita. Maailma on menossa monella mittarilla huonoon suuntaan. Meillä on käsissämme esimerkiksi ilmastonmuutoksen, talouskriisin ja pakolaiskriisin ratkaiseminen.

”Kaikki on yhteydessä kaikkeen eikä ongelmia ei voida ratkaista irrallaan toisistaan”, Micha Narberhaus painotti puhuessaan Kehityspoliittisessa päivässä 24. marraskuuta.

Smart CSOs Lab on vuonna 2011 perustettu kansainvälinen verkosto, joka kokoaa yhteen tutkijoita ja järjestöjä. Sen tavoitteena on tehdä järjestöistä fiksumpia ja haastaa ne ajattelemaan isommin.

Järjestelmää on muutettava

Se, että maailmanlaajuiset ongelmat pahentuvat koko ajan osoittaa Narberhausin mukaan, että ongelmia ei voida ratkaista nykyisin keinoin.

”Järjestöt keskittyvät liikaa oireisiin eivätkä niiden taustalla vaikuttaviin syihin”, Narberhaus sanoi. Ongelmia ei voida sulloa omiin siiloihinsa ja yrittää ratkaista niitä erillään toisistaan.

Narberhaus näkee jatkuvan talouskasvun tavoittelun oleellisimpana syynä nykymaailman ongelmien takana. Järjestöjen pitää osata ajatella isommin ja nähdä, että nykyiset järjestelmätkään eivät ole olleet aina olemassa.

”Nykyisiä järjestelmiä voidaan muuttaa. Talouskasvu ei voi olla tavoite, sillä talouden tehtävä on palvella ihmisiä”, hän sanoi. Narberhaus peräänkuuluttaa järjestöiltä innovatiivisuutta ja uusia kokeiluja.

Iso kuva tärkeä pitää mielessä

Micha Narberhausin mukaan järjestöillä on keinoja muuttaa maailmaa, jos ne keskittyvät oikeisiin asioihin. Ihmisten innostaminen ja yhdistäminen ja muutoksen saaminen aikaan sen kautta on järjestöjen vahvuus.

”Kansalaisyhteiskunnan tehtävä on kysyä kysymyksiä ja luoda tilaa keskustelulle”, Narberhaus sanoi. Ison kuvan ajatteleminen kaikessa toiminnassa on tärkeää.

”Ei voida tehdä yksinkertaisia ratkaisuja, vaan oleellista on ajatella kokonaisuutta”, hän totesi.

Vain yhteen asiaan keskittyvät kampanjat voivat kiinnittää huomion vääriin asioihin. Narberhaus näkee myös pikavoittoja tavoittelevaan varainkeruuseen liittyvän viestinnän riskinä.

”Järjestöjen on oleellista miettiä, minkälaisiin arvoihin ne vetoavat”, Naberhaus sanoi. Ihmisiin ei tehoa pelkkiin faktojen esittäminen. Metaforat vaikuttavat ihmisiin voimakkaasti ja muokkaavat heidän ajatteluaan.

Hyvänkin asian puolesta järjestetty kampanja voi samalla vahvistaa kokonaiskuvan kannalta vääriä mielikuvia. Kiinnittämällä huomiota puhetapaan voidaan saada aikaan muutosta.