Kansalaisvaikuttamisen tori Educassa.
Kuva: Doris Hakkarainen

Antirasismi kiinnosti Educassa – järjestöt ja opettajat kohtasivat

Educa-tapahtuma kokosi opetus- ja kasvatusalan toimijat Helsingin Messukeskukseen 26.-27.1. Järjestöt kohtasivat opettajia Kansalaisvaikuttamisen torilla.

Teksti: Doris Hakkarainen Kuva: Doris Hakkarainen

Fingon koordinoimalla Kansalaisvaikuttamisen torilla yhteensä 29 globaalikasvatuksen toimijaa esittelivät materiaalejaan opetussuunnitelmien mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseksi. Torilla kävijöiden kanssa keskusteltiin muun muassa rauhan, kestävän kehityksen, yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien sekä ympäristövastuun teemoista.

”Kansalaisvaikuttamisen tori on Educassa järjestöjen yhteinen alue, joka selvästi tunnetaan opettajien keskuudessa. Sinne tullaan innokkaasti hakemaan uusimpia vinkkejä ja tukea globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Messukävijät vaikuttivat todella tyytyväisiltä torin kohtaamisiin ja järjestöjen tarjoamiin materiaaleihin ja vinkkeihin”, kertoo Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz.

Fingon ständillä pääsi tutustumaan Epävarmojen aikojen kanssamatkustajat ja sabotöörit -kortteihin, joka on uusi oppimisen väline tulevaisuususkon, toimijuuden ja maailmankansalaisen taitojen vahvistamiseen. Lisäksi ständillä esiteltiin globaalikasvatus.fi-sivustoa, joka kokoaa järjestöjen materiaaleja ja vinkkejä opetuksen tueksi. Fingon ständillä oli mukana myös Maailman Kuvalehti, jonka näytenumerot jaettiin loppuun.

Taksvärkki jakoi tapahtumassa uutta Olet vaikuttava! -opasta. Oppaan harjoitukset vahvistavat nuorten vaikuttamistaitoja ja kannustavat yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Samalla pisteellä Eetti toi esiin vastuullisen kuluttamisen teemoja.

Fidan pisteellä pääsi pelaamaan Epäreilua peliä ja tilaamaan kouluvierailun, YK-liiton pisteellä tarjottiin vinkkejä kestävään tulevaisuuteen, Interpedia esitteli kummikoulutoimintaansa Nepalissa ja globaalikasvatuksen materiaaleja, jotka löytyvät myös ruotsin kielellä, Pakolaisapu tarjosi tietoa pakolaisuudesta sekä Pakolaisuus Suomessa ja maailmalla –oppimateriaalia. Samalla pisteellä pääsi kokeilemaan YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja peliyhtiö Causa Creationsin Path Out -tietokonepeliä. Seta jakoi tapahtumassa sateenkaaritietoa, Amnesty nosti esiin ihmisoikeuskasvatusta sekä rauhanjärjestöt materiaaleja rauhankasvatukseen. Lukuisat ympäristöjärjestöt olivat myös näyttävästi esillä.

Antirasistinen työ kouluissa herätti kiinnostusta

Yhteiset Lapsemme ry:n esittelypöydässä tarjottiin tietoa ja menetelmiä antirasismin edistämiseen lasten ja nuorten kanssa. Kävijöille haluttiin nostaa esiin rasismin, antirasismin, yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien teemoja. Aihe selvästi kiinnosti, sillä lauantaina Globaalikasvatusverkoston järjestöjen paneelikeskustelu Valkoinen koulu? Antirasistisia toimintatapoja ja normikriittisyyttä koulujen arkeen veti Tulevaisuuden luokkahuone -lavan katsomon täyteen. Keskustelemassa olivat Fem-R järjestön puheenjohtaja Ulkar Aghayeva, Suomen Romaniyhdistyksen nuorisotyön koordinaattori Dimitri Lindgren sekä opettaja ja kasvatusalan asiantuntija Salaado Qasim. Paneelikeskustelun juonsi Amanda Chalimba Yhteiset Lapsemme ry:stä.

Keskustelun lähtökohtana oli muistuttaa, että koulu ei ole rasismista vapaa, vaan rasismin vastustaminen vaatii meiltä kaikilta jokapäiväisiä aktiivisia toimia. Keskustelussa jaettiin paljon käytännön vinkkejä rasismin tunnistamiseen ja antirasistiseen työhön. Keskustelijat nostivat esiin, että on opettajan vastuulla kertoa oppilaille mitä rasismi on ja selittää miksi se ei ole oikein. Esimerkiksi ulkonäön perusteella ei voi tietää onko joku suomalainen. Opettajia kehotettiin myös itsereflektioon ja laittamaan antirasistiset silmälasit päähänsä. Jokainen voi omilla teoillaan vaikuttaa rasistisiin rakenteisiin.

Katso lisää kuvia Educasta Fingon Flickr-tililtä.

Tutustu uusiin globaalikasvatuksen materiaaleihin Globaalikasvatuksen vinkkipankissa.