Kuva: Fist of FAO (Food and Agriculture Organization) flag painted, multi purpose concept - isolated on white background

Ajatushautomo: FAOn tulisi luopua pikkuhankkeista ja keskittyä politiikkaan

Tuore raportti kehottaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestöä vaihtamaan uudistuksissaan suuremmalle vaihteelle. Vain FAO voi kehittää globaalia ruokapolitiikkaa, sanoo tutkimusryhmän johtaja.

Teksti: Esa Salminen

Ajatushautomo Centre for Global Developmentin (CGD) mielestä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn tulisi keskittää huomionsa ”globaaleihin hyödykkeisiin”, kuten tiedon keräämiseen ja analysointiin ruoantuotannosta ja kulutuksesta sekä ruokakriisien varoitusmekanismien kehittämiseen.FAOn tulisi myös luoda neutraaleja tiloja poliittiselle keskustelulle ruokaturvasta ja maataloudesta ja aivan erityisesti kehittää tilastointiaan.Rahoittajien tulisi tukea järjestön pitkäkestoista poliittista työtä sen sijaan, että ne nykyiseen tapaan rahoittaisivat lyhytkestoisia hankkeita, todetaan CGD:n FAOa käsitelleen työryhmän raportissa, joka julkaistiin 21. lokakuuta.Kehitysmaiden toiveita vastaan, niiden hyväksiCGD myöntää raportissaan, että rikkaat maat ovat perinteisesti olleet tämäntyyppisten ehdotusten puolella, kun taas köyhemmät maat ovat vaatineet ruokajärjestöltä paikallisempia hankkeita ja konkreettista apua. Nyt CGD ehdottaa pienten hankkeiden osuuden pudottamista 35 prosentista viiteen prosenttiin FAOn budjetissa. Säästyvillä varoilla voitaisiin budjetista ohjata puolet globaalin tason toimintaan ja neljännes alueelliseen politiikkaan.Haluaako kehitysmaiden asiaa ajava ajatushautomo siis sanoa, ettei köyhien maiden toiveita tulisi kuunnella tässä asiassa?”Ei, vaan FAOn tulee pelata omia vahvuuksiaan”, vastaa tutkimusryhmän johtaja Vijaya Ramachandran sähköpostitse.”Paikalliset hankkeet ovat erittäin tärkeitä, mutta melkein poikkeuksetta ne voi toteuttaa joku muu taho — paikallinen, alueellinen tai kansallinen hallitus, kansalaisjärjestöt, ja niin edelleen. FAO voi katalysoida näitä, ja antaa jopa vähän rahojaan.””Suurimman osan FAOn huomiosta tulisi keskittyä globaaleihin julkishyödykkeisiin, joita kukaan muu ei voi tehdä, ja joilla on erittäin suuret vaikutukset myös paikallistasoon.”Esimerkkeinä Ramachandran mainitsee FAOn onnistuneen työn karjaruton hävittämisessä sekä tulevat tarpeet kehittää parempia varoitusjärjestelmiä.FAO uudistaa organisaatiotaan parhaillaan sen vuonna 2011 valitun pääsihteerin José Graziano da Silvan valvonnassa. CGD:n mielestä tulokset ovat toistaiseksi liian laihoja, ja tulevaisuuden riskit ruokaturvalle muun muassa ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun tähden ovat suuria. Ajatushautomo penääkin raportin nimestä lähtien, että FAO vaihtaisi suuremman vaihteen silmään.CGD: Time for FAO to Shift to a Higher Gear