AidData: Avoin tieto on saatava paremmin käyttöön

Tiedon jakaminen kehitysyhteistyöstä ei yksin riitä. Avoimen tiedon pitää olla myös helposti haettavissa ja hyödynnettävissä päätöksenteossa, vaikuttamistyössä ja tutkimuksessa, sanovat uudistetun kehitysrahoitusportaalin tekijät.

Teksti: Sanna Jäppinen

Yhdysvaltalainen AidData-järjestö edistää kehitysyhteistyöhön liittyvän tiedon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, muun muassa AidData-portaalin avulla. Tietokantaan on kerätty tietoa kehitysrahoituksen eri muodoista yli 5 500 miljardin dollarin edestä 90 eri avunantajalta, sekä valtioilta että monenkeskisiltä organisaatioilta.Globaalin avoimuuden viikolla, 29. lokakuuta julkistettiin uudistettu AidData 3.0 -versio, jossa tekijät ilmoittavat olevan kolme suurta parannusta aiempaan verrattuna.Ensinnäkin tiedon hakeminen ja jalostaminen omiin tarpeisiin käy nyt kätevämmin. Myös tulosten visualisointi on kehittyneempää ja siten helpommin tulkittavissa, AidDatan tiedotteessa luvataan.Toisekseen tietokannassa ovat nyt mukana varsinaisen kehitysavun ohella myös muut rahavirrat kehitysmaihin, kuten siirtolaisten rahalähetykset ja suorat ulkomaiset investoinnit. Kolmanneksi tarjolla on entistä enemmän tarkasti maantieteellisesti eriteltyä tietoa, jotta käyttäjä voi paremmin tarkastella maiden sisäisiä rahavirtoja ja paikallisia olosuhteita.Yhdenmukainen IATI-järjestelmän kanssaMyös tiedon vieminen AidData-portaaliin tai sieltä toisiin käyttötarkoituksiin pitäisi nyt olla entistä yksinkertaisempaa, sillä tietokanta noudattaa kansainvälisen International Aid Transparency Initiative (IATI) -järjestelmän standardoituja muotoiluja.IATI-järjestelmän toimivuutta tarkasteltiin viimeksi globaalin avoimuuden viikon käynnistyessä 24. lokakuuta, kun kehitysavun avoimuutta ajava Publish What You Fund -verkosto julkaisi avun avoimuuden indeksin. Indeksin mukaan avoimimmin tietoa työstään jakavat Yhdysvaltain apuviranomainen Millennium Challenge Corporation, terveysjärjestö GAVI Alliance, Brittien kehitysyhteistyöviranomainen DfID ja YK:n kehitysohjelma UNDP. Publish What You Fund -verkosto ja AidData-järjestö ovat yhtä mieltä siitä, että suuret tietomassat eivät vielä yksin riitä, vaan ne pitää esittää mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa. Tiedon pitää olla helposti haettavissa ja hyödynnettävissä päätöksenteossa, vaikuttamistyössä ja tutkimuksessa.Tiedon hiekkalaatikkoNancy McGuire Choi, toinen AidDatan toiminnanjohtajista, tarjoaa blogissaan esimerkin parannetun tietokannan käyttömahdollisuuksista.”Tarkastellaan vaikkapa lisääntymisterveyttä Malawissa. Aihe kiinnostaa ainakin maan valtiovarainministeriä, jolla on vastuu apurahojen jakamisesta, järjestön aputyöntekijää paikallistoimistossa, aihetta seuraavaa tutkijaa sekä tavallista malawilaista kansalaista, joka on kiinnostunut siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu”, McGuire Choi kirjoittaa.AidDatan avulla voi kerralla verrata eri toimijoiden, kuten Maailmanpankin, Afrikan kehityspankin ja Malawin valtion rahoittamien hankkeiden tietoja ja rinnastaa niitä saman tien kehitysindikaattoreihin, kuten äitiyskuolleisuuteen ja väestöntiheyteen. Näin voidaan analysoida esimerkiksi sitä, miten avun jakelua pitäisi tehostaa.”Datan visualisointi ja kartat saavat aiemmin vain riveissä ja sarakkeissa esiintyneet tiedot eläviksi. Tämä on kuin tiedon hiekkalaatikko, josta löytyy helposti käytettäviä työkaluja, joilla kukin voi tutkia itseään eniten kiinnostavia kysymyksiä”, McGuire Choi toteaa.AidData-portaaliAidData 3.0: Yes We Can…Make Development Finance More IntuitiveGlobal Tranparency WeekKepa.fi: Suurten järjestöjen apu avoimempaa kuin valtioillaKepa.fi: Tietokanta: Kiinan kehitysrahoitus Afrikassa on Yhdysvaltain tasoa