Afrobarometri: Veroille ruusuja, verotusjärjestelmälle risuja

Valtaosa afrikkalaisista on valmis maksamaan lisää veroja, mutta samalla hallituksilta kaivataan avoimuutta ja tietoa verovarojen käytöstä, ilmenee tuoreesta mielipidemittauksesta.

Teksti: Sanna Jäppinen

Enemmistö afrikkalaisista (52 prosenttia) olisi valmis maksamaan lisää veroja saadakseen parempia palveluja, ja kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että kansalaisten on maksettava veroja, jotta maat voivat kehittyä, kerrotaan tuoreessa Afrobarometri-katsauksessa.

Kansalaisten asenteita verotusta kohtaan esittelevä mielipidemittaus ”Africa’s Willing Taxpayers Thwarted by Opaque Tax Systems, Corruption” julkistettiin 5. helmikuuta Nigerian Lagosissa. Tiedot on kerätty 29:stä Saharan eteläpuolisen Afrikan maasta vuosina 2011–2013.

Katsauksen tekijät muistuttavat, että verotus on Afrikan kehityksen ytimessä: edelleenkään useimpien maiden verotulot eivät riitä kattamaan julkisen sektorin kuluja – ja erotusta tilkitään kehitysyhteistyövaroilla. Raportin mukaan Afrikan maiden verotulot olivat vuosina 2000–2010 keskimäärin 24 prosenttia bruttokansantulosta, useissa maissa huomattavasti vähemmänkin. OECD-maissa osuus on keskimäärin 34 prosenttia.

Suurin haaste on verotusjärjestelmien selkeyttäminen ja avaaminen.

Tiedon puute ja korruptio syövät luottamusta

Afrobarometrin mukaan valtaosa afrikkalaisista pitää verotusjärjestelmää vaikeaselkoisena: 62 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että on hankala saada selvyyttä omalle kohdalle lankeavista veroista. Vielä useampi, kolme neljännestä, on sitä mieltä, että  verovarojen käytöstä on tarjolla hyvin nihkeästi tietoa.

Suuresta tyytymättömyydestä ja epäluottamuksesta järjestelmää kohtaan kertoo myös se, että lähes 75 prosenttia vastanneista arvioi ainakin joidenkin verovirkailijoiden olevan korruptoituneita. Yli kolmasosa väittää korruptoituneiksi useimpia tai jopa kaikkia virkailijoita.

Kyselytytkimuksen mukaan suhtautumisessa verotukseen on havaittavissa jonkin verran alueellisia eroja. Länsiafrikalaiset suhtautuvat suopeimmin verotukseen ylipäänsä, mutta osoittavat vähiten luottamusta sihen, että kaikki hoitaisivat verovelvollisuutensa.

Itä-Afrikassa kansalaisilla on vähiten tietoa verotuksesta, ja eteläisessä Afrikassa puolestaan eniten. Eteläisessa Afrikassa vastaajat myös raportoivat muita vähemmän verotusjärjestelmän korruptiosta – mutta toisaalta he myös olivat muiden alueiden vastaajia tietoisempia keinoista välttää veronmaksu.

www.afrobarometer.org
Afrobarometer: ”Africa’s Willing Taxpayers Thwarted by
Opaque Tax Systems, Corruption” (pdf)