Komoreilla asuva nainen tarkistaa kännykkänsä viestit. Kuva: Komoreilla asuva nainen tarkistaa kännykkänsä viestit.

Afrikassa sukupuolten epätasa-arvo syö kuusi prosenttia vauraudesta

Naisen euro on Afrikassakin 70 senttiä, arvioidaan UNDP:n tuoreessa Afrikka-raportissa.

Teksti: Jukka Aronen Kuva: David Stanley

Sukupuolten välinen epätasa-arvo maksaa Saharan eteläpuoliselle Afrikalle vuosittain noin 84 miljardia euroa. Summa vastaa noin kuutta prosenttia alueen bruttokansantuotteesta.Näin arvioidaan tällä viikolla julkistetussa YK:n kehitysohjelma UNDP:n vuoden 2016 Afrikan inhimillisen kehityksen raportissa.Vaikka maanosan sukupuolten välinen kuilu perusasteen koulutuksen aloittavien välillä on raportin mukaan kaventunut, afrikkalaisten naisten todetaan saavuttavan ainoastaan 87 prosenttia inhimillisestä kehityksestä miehiin verrattuna. Tämä johtuu naisten alhaisesta osallistumisesta toisen asteen koulutukseen ja palkkatyöhön sekä korkeasta äitityskuolleisuudesta.Raportin mukaan 61 prosenttia afrikkalaisista naisista käy palkkatyössä, mutta he kohtaavat taloudellista syrjintää. Naiset työskentelevät usein epävirallisella sektorilla. Sen lisäksi heidän tekemänsä työ on usein alipalkattua ja -arvostettua.Vanha sanonta siitä, että miehen euro on naisen 70 senttiä pitää paikkansa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.Perinteet vaikuttavatYhteiskunnan normit ovat selkeä este afrikkalaisten naisten aseman parantumiselle. Vanhoilliset tavat rajoittavat sekä sitä aikaa, jonka naiset voivat käyttää koulutukseen ja työntekoon, että naisten oikeutta taloudelliseen omistukseen.71 prosenttia veden hakemisesta on yhä naisten vastuulla, mikä tarkoittaa, että he kuluttavat vuosittain yhteensä noin 40 miljardia tuntia veden hakemiseen.Naisilla on miehiin verrattuna harvemmin oma pankkitili, ja todennäköisyys sille, että nainen saisi luottoa, on pienempi kuin miehen kohdalla.Edellinen raportti vuonna 2012UNDP julkaisee vuosittain Inhimillisen kehityksen indeksin, joka on bruttokansantulon rinnalle noussut tarkempi kehityksen mittari.Indeksin kehittivät pakistanilainen taloustieteilijä Mahbub ul Haq ja intialainen Nobel-ekonomisti Amartya Sen.Nyt julkaistu Afrikan inhimillisen kehityksen raportti on syventävä katsaus yhteen maanosaan ja erityisesti tasa-arvokysymykseen.Edellinen Afrikka-raportti tuotettiin vuonna 2012, ja se keskittyi ruokaturvaan.