Afrikan unioni tähyää puolen vuosisadan päähän

Agenda 2063 on AU:n visio siitä, miten Afrikan talouskasvu muutetaan hyvinvoinniksi ja samalla strateginen ohjenuora tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teksti: Sanna Jäppinen

Afrikan unioni sai alkunsa 50 vuotta sitten, kun Afrikan itsenäisten valtioiden johtajat kokoontuivat Addis Abebassa, Etiopiassa. Tuolloin perustettiin Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU. Afrikan unioni luotiin OAU:n ja Afrikan talousyhteisön seuraajaksi vuonna 2002.

Juhlavuoden teemana on ”Afrikan renessanssi”, ja menneiden muistelun sijaan AU on päättänyt laatia visionsa siitä, miltä Afrikka näyttää 50 vuotta tästä hetkestä eteenpäin. Tämän valmisteilla olevan ”Agenda 2063:n” kantavana ideana on, että on mahdollista saavuttaa ”yhtenäinen, vauras ja rauhallinen Afrikka, jota johtavat omat kansalaiset ja joka esiintyy dynaamisesti ja voimakkaasti kansainvälisillä areenoilla”.

AU esittää vision luonnospaperissa joukon kysymyksiä, joihin olisi löydettävä vastaus, jotta visioiden tulevaisuus voisi olla todellisuutta. Unioni kysyy muun muassa:

Miten talouskasvun suunta voidaan säilyttää seuraavat 20-30 vuotta niin, että voidaan oikeasti muuttaa talouden rakenteita ja parantaa työllisyyttä?
Perustuuko kasvu ainoastaan raaka-aineiden ulkoiseen kysyntään?
Miten Afrikka voi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää kilpailuvalttejaan, kuten luonnonvaroja?
Tunnistetaanko konfliktien todelliset syyt?
Onko Afrikalla oma kehityssuunnitelma, joka tähtää hyvinvointiin ja rauhaan?

”Toimeenpano, toimeenpano, toimeenpano”

”Agenda 2063” -luonnoksessa muistetaan, että hyvistä ideoista ja suunnitelmasta ei Afrikassa ole ollut pula tähänkään asti. Kompastuskivenä on ollut usein se, että kauniita ajatuksia ja hyviä päätöksiä ei saada vietyä käytäntöön.

Koko maanosaa koskevien suunnitelmien suhteen hidasteena on AU:n mukaan liian usein ylenpalttinen nationalismi, joka estää toimimasta koko maanosan hyväksi: esimerkiksi Afrikan vapaakauppa-alue on jäänyt puheiden tasolle, kun yksittäiset maat haluavat pitää tullitariffinsa korkealla. Vertailukohteena mainitaan Aasia, jossa maat ovat AU:n mielestä olleet valmiita tekemään uhrauksia yhtenäisyyden ja yhteisen hyvän eteen.

Toimeenpanon vauhdittamiseksi unioni antaa visiossaan pitkän listan konkreettisia virstanpylväitä esimerkiksi yhtenäisyyden, taloudellisen ja inhimillisen kehityksen, rakenteiden, hyvän hallinnon sekä teknologian kehittämiseksi.

Osa tavoitteista on jo sovittujen päätösten saattamista käytäntöön, kuten ihmisten vapaan liikkumisen esteiden poistaminen vuoteen 2015 mennessä, Afrikan vapaakauppa-alueen perustaminen vuoteen 2017 mennessä sekä AU-passin käyttöönotto vuoteen 2018 mennessä.

Osa tavoitteista on sellaisia, että ne vaativat todella tiivistä yhteistyötä sekä Afrikassa että kansainvälisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi Afrikasta karkaavien laittomien rahavirtojen puolittaminen vuoteen 2023 mennessä, maanosan irrottautuminen apuriippuvuudesta vuoteen 2028 mennessä ja asema vähiten korruptoituneena maanosana vuoteen 2063 mennessä.

AU: Luonnos ”Agenda 2063” -visiosta
AU: Celebrating Pan-Africanism and African Renaissance