Avenue Habib Bourguiba Tunisiassa.
Tunisiassa verotulojen osuus bruttokansantuotteesta (bkt) on keskimäärin noin 30 prosenttia. Se on eniten kaikista Afrikan maista. Kuva: Tunisiassa verotulojen osuus bruttokansantuotteesta (bkt) on keskimäärin noin 30 prosenttia. Se on eniten kaikista Afrikan maista.

Afrikan maat keräävät entistä suuremman osa tuloistaan verotuksella

Suuri osa Afrikan maista on onnistunut vahvistamaan veropohjaansa 2000-luvulla, todetaan tuoreessa OECD:n raportissa. Taso on silti edelleen melko alhainen ja vaihtelut maiden välillä isoja.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Dana Smillie

Afrikassa saadaan aiempaa paremmin kanavoitua maiden sisäisiä varoja osaksi julkista taloutta, todetaan Revenue Statistics in Africa -raportissa. Afrikan unionin komission, Afrikan verohallintofoorumin ja OECD:n yhteisraportti julkistettiin viime viikolla Addis Abebassa pidetyssä AU:n talousosaston kokouksessa.

Raportissa on vertailtu 16 maan verotulojen kehitystä vuodesta 2000 vuoteen 2015. Mukana ovat Etelä-Afrikka, Ghana, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kongon demokraattinen tasavalta, Marokko, Mauritius, Niger, Norsunluurannikko, Ruanda, Senegal, Swazimaa, Togo, Tunisia ja Uganda.

Keskimäärin verotulojen osuus bruttokansantuotteesta (bkt) oli näissä maissa vuonna 2015 hieman yli 19 prosenttia. Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maissa vastaava luku on noin 23 prosenttia ja OECD-maissa keskimäärin noin 34 prosenttia. Suomessa verotulojen osuus bkt on 43 prosenttia.

Kaikissa vertailussa mukana olevissa maissa verotulot ovat kasvaneet vuodesta 2000 lähtien. Keskimäärin kasvu on ollut viisi prosenttiyksikköä, mikä on nopeampi tahti kuin OECD-maissa.

Keskiarvojen takaa löytyy hyvin vaihteleva todellisuus, sillä listan viimeisenä olevassa Kongon demokraattisessa tasavallassa verotulojen osuus bkt:sta on vain hieman yli 10 prosenttia ja ykkösenä olevassa Tunisiassa noin 30.

Luonnonvaroista oikeudenmukaiset verot

Olojen erilaisuuden takia myös eri verotyypeistä saatava kertymä vaihtelee maittain runsaasti. Keskimäärin suurimmat tulot saadaan tavaroihin ja palveluihin kohdistetuista veroista, erityisesti arvonlisäverosta, sekä tuloverosta.

Vaikka veropolitiikka ja -hallinto ovat kehittyneet monissa Afrikan maissa viime vuosina huomattavasti, muistutetaan raportissa kahdesta isosta haasteesta. Ensimmäinen on Saharan eteläpuolisen Afrikan harmaa talous, jonka arvioidaan muodostavan jopa 38 prosenttia alueen bkt:sta.

Toinen iso ongelmavyyhti on monien luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden kapea veropohja, joka altistaa ne raaka-aineiden hinnanmuutoksille. Esimerkiksi Afrikassa kaivannaisteollisuuden parissa toimivien kansainvälisten suuryritysten verotus pitäisi saada säälliselle tasolle.