Radio in Tanzania
Monet kokeilusta hyödyntävät radioita tiedon levittämisessä. Kuva: Africa924 IStock

7 kokeilua kehitysjärjestöjen työn tehostamiseksi – "Tulemme oppimaan paljon"

Järjestöt kehittävät ja kokeilevat uusia ratkaisuja Itä-Afrikassa tämän sekä ensi vuoden aikana osana Fingo Powerbankia. Tavoitteena on rakentaa kestävämpää tulevaisuutta ja vastata koronapandemian asettamiin haasteisiin.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: Africa924 IStock

Fingo Powerbank toteuttaa kehitysjärjestöjen kanssa seitsemän innovatiivista kokeilua tänä vuonna Itä-Afrikassa.

”Kokeilut pitävät sisällään esimerkiksi radion kautta järjestettävää etäopetusta ja tiedon levittämistä koronapandemian torjunnasta syrjäisillä alueilla. Olen varma, että tulemme oppimaan paljon”, sanoo Fingo Powerbankin ICT4D-asiantuntija Peter Njuguna.

Useat tämän vuoden aikana toteutettavat kokeilut pohjautuvat järjestöjen tekemiin konsepteihin YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorion (UNTIL) kanssa viime syksyllä. Kokeilujen tulokset jaetaan siten, että kaikki järjestöt voivat hyötyä niiden tarjoamista opeista – niitä myös esitellään tilaisuudessa loppuvuoden aikana.

Yhteensä kokeiluihin käytetään tänä vuonna 50 000 euroa. Kokeiluja jatketaan myös ensi vuonna: Fingo Powebank tulee avaamaan ennen vuoden loppua haun, jossa kaikki kiinnostuneet kehitysjärjestöt voivat esittää oman ehdotuksensa kokeilusta. 

Pilottien rahoittamisen sijaan Fingo Powerbankissa on päätetty ulkoistaa kokeilujen toteuttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että Fingo ostaa järjestöiltä konseptien toteuttamisen.

“Lähestymistapa on itsessään innovatiivinen. Sen pitäisi auttaa järjestöjä keskittymään kokeiluihin ja käyttämään vähemmän aikaa hallinnollisiin toimintoihin”, Njuguna sanoo.

Lue alta lisää seitsemästä kokeilusta:

Opiskelijat levittävät tietoa

Miten jakaa terveyteen liittyvää tietoa koronapandemiasta Tansanian maaseudulla? Suomen Lähetysseuran kokeilussa tehdään yhteistyötä paikallisten, maaseudulta kotoisin olevien opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat osallistuvat koulutukseen ja saavat käyttöönsä mobiililaitteen – todennäköisesti tabletin – jonka kanssa he vierailevat omassa yhteisössään. Mobiililaitteen avulla he pystyvät jakamaan yhteisöille koronapandemiaan liittyvää tietoa ja ohjeistuksia. Samalla he jakavat tietoa paikallisille kouluille ja oppilaille verkossa olevista oppimateriaaleista.

Opettajat kehittävät digitaitojaan

Fida järjestää koulutuksen, jonka tavoitteena on kehittää opettajien digitaitoja. Kuukauden kestävään koulutukseen osallistuu 12 opettajaa eri kouluista. Sen jälkeen opettajat hyödyntävät oppimiaan taitoja ja toimivat tutoreina omilla työpaikoillaan – saavuttaen 150 muuta opettajaa. Digitaalisten taitojen kehittäminen mahdollistaa myös pääsyn luotettavaan tietoon koronapandemiasta.

Digitaalista tiedonkeruuta kouluissa 

LiiKe käyttää Ombea palautelaitteita tiedonkeruuseen tansanialaisissa kouluissa. Tarkoituksena on kerätä tietoa tyttöjen asemasta, varhaisista raskauksista, poissaoloista, liikunnasta sekä monista muista asioista. Tietoja hyödynnetään siten, että niiden avulla tuetaan lasten opiskelumenestystä yhdeksässä koulussa Tansaniassa. Kokeilu toimii tapaustutkimuksena muille kehitysjärjestöille, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisen tiedonkeruun työkaluista.

Koulutusta yhteisöradioilla

Vikesin tavoitteena on löytää parhaita käytänteitä etäoppimisessa ja valtavirtaistaa yhteisöradioiden käyttöä opetuksessa. Kokeiluun sisältyy esimerkiksi opetussisältöjen lähettämistä yhteisöradioiden kautta sekä materiaalin ja tiedon jakamista eri alueilla toimivien radioiden välillä. Kokeilussa tuotetaan oppimateriaalia yhteistyössä koulutusalan ammattilaisten kanssa, rakennetaan yhteisöradioiden valmiuksia ja vahvistetaan yhteistyötä.

Digitointia ja viestialusta synnytysklinikalla

African Care digitalisoi terveysklinikkansa tiedot ja rakentaa tekstiviestialustan, jolla potilaita voidaan tiedottaa esimerkiksi hoitoajoista. Tavoitteena on tuottaa dataa aikaisempaa nopeammin ja myös tavoittaa potilaita tehokkaammin. Digitalisoinnin ansiosta tietoja on esimerkiksi helpompi käsitellä sisäisesti ja jakaa tarvittavaa dataa paikallisille viranomaisille.

Tyttöjen sukuelinten silpomiseen puuttumista teknologian avulla

Solidaarisuus ehkäisee teknologian avulla tyttöjen sukuelinten silpomista ja levittää tietoa koronapandemiasta läntisessä Keniassa. Järjestö hyödyntää sosiaalisen median videoita ja kuvia sekä tekstiviestejä ihmisten tavoittamiseksi. Tavoitteena on varmistaa, ettei yhteisöjen tekemän työn tuloksia menetetä koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia. Tyttöjen sukuelinten silpominen ja muu sukupuoleen perustuva väkivalta on kasvanut pandemian takia.

Oppimista pakolaisalueilla

Kirkon Ulkomaanapu tuo opetusta Kakuman ja Kalobeyein pakolaisalueen lapsille ja nuorille radion avulla. Alueen lapset ovat voineet jo seurata valtion koordinoimia oppitunteja – 500 aurinkovoimalla toimivan radion avulla – paikallisen radiokanavan taajuuksilla. Kielimuuri on kuitenkin aiheuttanut haasteita nopeatempoisten oppituntien seuraamiselle.

Tämän takia Kirkon Ulkomaanapu jakaa kumppaniensa kanssa oppilaille muistitikkuja, joiden avulla he voivat nauhoittaa oppitunnit. Täten he voivat kuunnella tunteja uudelleen ja myös tauottaa kuuntelua – helpottaen ymmärtämistä ja oppimista. Tavoitteena on lisäksi kokeilla muistitikkujen avulla interaktiivista ohjausta oppilaiden ja opettajien välillä. Lisäksi pakolaisalueilla on tarkoitus kokoontua pieniin ryhmiin keskustelemaan tunneista turvaetäisyyksillä.