Kuvassa Fingon Mika Välitalo ja TuiFundin perustaja Wambui Karanja. Karanja on asunut ja opiskellut Suomessa 15 vuotta, palasi Keniaan 2014.
Kuvassa Fingon Mika Välitalo ja TuiFundin perustaja Wambui Karanja. Karanja on asunut ja opiskellut Suomessa 15 vuotta, palasi Keniaan 2014. Kuva: Mika Välitalo

3+1 nostoa Kenian innovaatioviikolta

Kenian innovaatioviikko järjestettiin joulukuun alussa Nairobissa. ”Järjestöjen kannattaisi olla tietoisia siitä, millaisia ratkaisuja toimintaan on tarjolla”, sanoo Fingon innovaatioiden ja kehityksen asiantuntija Mika Välitalo.

Teksti: Mika Niskanen

Uusia oivalluksia, yhteistyökumppanuuksia ja teknologisia ratkaisuja. Tätä kaikkea piti sisällään joulukuussa järjestetty Kenian innovaatioviikko – eli maan ykköstapahtuma innovaatioiden saralla.

Innovaatioviikolla suurimmassa roolissa ovat yritykset. Järjestöille tapahtuma tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuksia löytää uusia kumppaneita ja ratkaisuja kehitysyhteistyön tehostamiseksi. 

Fingon innovaatioiden ja kehityksen asiantuntija Mika Välitalo tekee tapahtumasta kolme nostoa. Artikkelin kuvista näet muun muassa esimerkkejä paikalla olleista yrityksistä.

PsychX -startup tarjoaa psykologiapalveluja nuorille Keniassa. Kuva: Mika Välitalo

1. Lukuisia uusia innovaatioita maatalouteen

Tapahtumassa oli mukana monia startup-yrityksiä, jotka haluavat viedä Kenian maanviljelyä eteenpäin. Taustalla on ajatus tuotannon tehostamisesta: suuri osa Kenian maataloudesta koostuu pienviljelijöiden perustuotannosta – usein myös tuotannon tehokkuus on tästä johtuen suhteellisen matalalla tasolla. Tehokkaammat menetelmät tarkoittaisivat esimerkiksi pienviljelijöille suurempia tuloja.

Samalla on vastattava etenevän ilmastonmuutoksen haasteisiin esimerkiksi kehittämällä kuivuutta kestäviä viljelylajikkeita. Tällä on suuri merkitys ruokaturvan näkökulmasta.

MajiAgrin tavoitteena on tukea pienviljelijöitä. Kuva: Mika Välitalo

”Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa voisi tarjota mahdollisuuksia esimerkiksi kansalaisjärjestöille, jotka työskentelevät pienviljelijöiden toimeentulon kehittämisen parissa. Järjestöjen kannattaa olla tietoisia siitä, mitä on tarjolla ja kuinka ratkaisuja voi hyödyntää omissa hankkeissa”, sanoo Fingon Mika Välitalo.

Yritykset ovat kiinnostuneita myös maataloustuotteiden jalostamisesta Keniassa.

”Keniasta viedään usein alkutuotantoa ulkomaille: esimerkiksi pähkinöitä ja kahvia. Tämä tarkoittaa, että jalostamattoman materiaalin lisäarvo tuotetaan muualla. Jos Keniassa ryhdytään tuottamaan aikaisempaa enemmän jalostettuja ruokatuotteita, niin se tuo koko maalle merkittävästi lisätuloja.”

Kuvissa kolme eri yritystä. Keskellä oleva Radava Mercantile -yritys pyrkii helpottamaan pienviljelijöiden pääsyä markkinoille. Yksi perustajista on tulossa Suomeen VTT:n vieraaksi joulukuussa. Kuva: Mika Välitalo

2. Vammaisteknologiassa mahdollisuuksia

Suurin osa vammaisista ihmisistä hyötyisi hyvin suunnitellusta vammaisteknologiasta, muistutti Innovate Now -kiihdyttämön Bernard Chiira. Hän piti puheenvuoron Fingon järjestämässä sivutapahtumassa.

Chiira nosti esiin, että vammaisteknologia toisi koulutuksen, työnteon ja aktiivisen kansalaisuuden useamman ulottuville. Kuitenkin vain murto-osa vammaisista ihmisistä pääsee vammaisteknologiaan käsiksi.

Bernard Chiira Innovate Now -kiihdyttämöstä puhui vammaisteknologian tarpeesta myös matalan tulotason maissa.

Hän korosti puheenvuorossaan, että vammaisteknologiaa pitäisi tuottaa paikallisesti. Ulkopuolelta teknologian tuominen Keniaan on kallista. Chiira nosti esiin omat kävelykeppinsä: jos ne hajoavat, hän joutuu tilaamaan uudet Euroopasta.

”On hyvä muistaa myös, että inkluusiolla on suuri merkitys innovaatioiden luomisessa. On mahdotonta tuottaa toimivia vammaisteknologian ratkaisuja, ellei niitä ole suunnittelemassa ja testaamassa tulevat käyttäjät”, Välitalo kuvailee.

Chiira nosti puheenvuorossaan esiin Innovate Now -kiihdyttämössä mukana olleita yrityksiä ja niiden ratkaisuja: esimerkiksi Hope Tech Plus -yrityksen liikkumista helpottavan välineen sekä Syna Consulting -yrityksen liikuteltavan käymälän.

TuiFund esittelee toimintaansa Fingon sivutapahtumassa KIW:ssä. Kuva: Mika Välitalo

3. Kenia satsaa verkkoyhteyksiin

Kenian uusi presidentti William Ruto oli mukana avaamassa Kenian innovaatioviikkoa. Ruto korosti puheenvuorossaan sekä teknologisten että sosiaalisten innovaatioiden merkitystä siinä, että Kenia kehittyy moderniksi valtioksi. Tällä hetkellä Kenian valtio on investoimassa muun muassa internet-yhteyksiin: tavoitteena on yhdistää muun muassa 29 000 koulua ja 8,5 miljoonaa kotia verkkoon.

Kenian presidentti William Ruto pitää puhetta innovaatioiden merkityksestä Kenian tulevaisuudelle. Kuva: Mika Välitalo

Pitkällä aikavälillä tämä tulee mahdollistamaan uusia asioita myös järjestöjen ja niiden paikallisten kumppaneiden tekemään työhön.

Kenya Space Agencyn teltta. KSA on lähettämässä uuden satelliitin maata kiertävälle radalle. Satelliitilla voidaan tutkia mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kuva: Mika Välitalo.

”Esimerkiksi koulutuksen parissa työskentelevien järjestöjen on hyvä varautua siihen, että peruskoulujen opetus nojaa jatkossa enemmän digitaalisiin ratkaisuihin. Tämä luo sekä mahdollisuuksia, että riskejä.”

Presidentti Ruton läsnäolo osoittaa osaltaan myös, kuinka tärkeäksi Kenian valtio kokee tapahtuman. Mika Välitalo kiittää, että paikallinen omistajuus näkyy tapahtumassa kauttaaltaan.

Badilico on kehitysvaiheessa oleva peli, jonka aiheena on politiikka. Pelaaja toimii presidenttinä ja pyrkii luotsaamaan maata haasteiden keskellä. Ideana on innostaa nuoria kiinnostumaan politiikasta. Kuva: Mika Välitalo

+ 1. Järjestöt

Fingo, sen jäsenet ja niiden paikalliset kumppanit muodostivat tapahtumassa yli 20 osallistujan ryhmän. Välitalo kannustaa ensi vuodeksi entistä enemmän järjestöjä mukaan tapahtumaan.

Fingon esittelyteltta, jossa jäsenjärjestöt ja kumppanit esittelivät toimintaansa & PB-kokeiluja
Fingon esittelyteltta, jossa jäsenjärjestöt ja kumppanit esittelivät toimintaansa ja Powerbank-kokeiluja. Kuva: Mika Välitalo.

”Yksi merkittävä asia järjestöjen kannalta oli se, että tapahtumaan oli tullut paljon erilaisia yrityksiä ja toimijoita. Siellä pääsi tutustumaan erilaisiin ratkaisuihin. Moni nostikin esiin heitä innostavia kumppanuuksia ja teknologiaa – kuinka jotain tiettyä maanviljelyyn liittyvää teknologiaa voisi esimerkiksi hyödyntää omassa ohjelmassa”, Välitalo kuvailee.

Millaisia kokemuksia kansalaisjärjestöillä sitten tarkalleen jäi? Fingon sivutapahtumassa koottiin englanniksi kommentteja tapahtumasta. Vastaukset olivat esimerkiksi tällaisia:

“Visited the MajiAgri booth and was impressed by their approach of harvesting surface run off for agricultural use. Their system of growing vegetables is ideal in our coverage as it does not require large space.”

“Visited the Jkuat booth and was impressed by the value addition of fresh produce to strengthen food security.”

”The PWD (people with disabilities) inclusion session was an eye opener especially in progress implementation teams. We need to open more space for inclusion.”

Lisätietoja Kenian innovaatioviikon verkkosivuilta. Fingo on tapahtuman virallinen kumppani.