Ompelijoita Jordanissa.
Työmarkkinoille siirtyy jatkuvasti lisää ihmisiä Kuva: Työmarkkinoille siirtyy jatkuvasti lisää ihmisiä

300 miljoonaa ihmistä tekee töitä ja elää silti äärimmäisessä köyhyydessä

Maailmantalous kasvaa, mutta vakaan työn löytäminen osoittautuu monelle edelleen vaikeaksi paisuvan työvoiman takia. Kehitysmaissa yhä monet tekevät töitä äärimmäisessä köyhyydessä.

Teksti: Mimosa Hedberg Kuva: Alessandra Blasi

Kansainvälisen työjärjestön ILOn tällä viikolla julkaistu lippulaivaraportti maailman työllisyystilanteesta kertoo, että vaikka maailmantalous elpyy, työttömyys tulee pysymään korkealla tasolla tänäkin vuonna. Merkittävä syy on lisääntyvä työvoiman määrä – maailman väestö kasvaa, ja samalla myös työmarkkinoille siirtyy jatkuvasti lisää ihmisiä.

ILOn arvion mukaan noin 192 miljoonaa ihmistä oli maailmanlaajuisesti viime vuonna työttöminä. Tämä tarkoittaa 5,6 prosenttia koko maapallon työvoimasta.

Samalla maailmantalous kasvoi viime vuonna kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n mukaan 3,6 prosentin vauhtia, verrattuna 3,2 prosenttiin vuonna 2016.

Kehitysmaissa ja keskitulotalon maissa äärimmäisessä köyhyydessä eläviä työttömiä oli viime vuonna yli 300 miljoonaa. Maailmanpankin määritelmän mukaan äärimmäisessä köyhyydessä elävät selviytyvät alle 1,9 dollarin päivätuloilla.

”Globaalitalous ei luo edelleenkään tarpeeksi työpaikkoja. Tarvitsemme lisäponnisteluja parantaaksemme työntekijöiden työn laatua ja varmistaaksemme, että kasvun hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisesti”, ILOn pääjohtaja Guy Ryder toteaa järjestön tiedotteessa.

Työtä köyhyydessä

ILOn raportin mukaan äärimmäiseen köyhyyteen puuttuminen työtä tekevien parissa on yhä haastavampaa. Tässä kehityksen vauhti uhkaa hidastua etenkin köyhimmissä maissa.

”Kehitysmaissa työssäkäyvien köyhyyden vähentäminen on liian hidasta pysyäkseen paisuvan työvoiman mukana. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien työntekijöiden määrän arvioidaan pysyvän edelleen yli 114 miljoonassa tulevina vuosina (pelkästään kehitysmaissa) koskettaen tänä vuonna 40 prosenttia näiden maiden työntekijöistä”, raportin pääekonomisti Stefan Kühn alleviivaa.

Myönteistä on, että keskitulotason maissa on saatu aikaan huomattavaa edistystä työssäkäyvien äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä. Heitä arvioitiin olevan vielä vuonna 2017 noin 190 miljoonaa, mutta tänä vuonna joukon uskotaan supistuvan 8 prosentilla.

ILO:n mukaan niin sanotussa ”haavoittuvassa työssä” oli viime vuonna noin 1,4 miljardia ihmistä. Järjestön mukaan kehitys haavoittuvien töiden osalta oli myönteistä vuoteen 2012 asti, mutta on sittemmin junnannut huolestuttavasti paikoillaan. Termillä tarkoitetaan esimerkiksi itsensä työllistäjiä ja  työtä tukevia perheenjäseniä.

Seuraavan parin vuoden aikana järjestö arvioi haavoittuvissa töissä olevien kasvavan 17 miljoonalla.

Pohjois-Afrikassa eniten työttömyyttä

Kokonaisuudessaan raportti listaa työllisyydessä alueittain hyvin erisuuntaisia trendejä. Kehittyneissä maissa työttömyys jatkaa laskuaan, ja sen odotetaan putoavan tänä vuonna 5,5 prosenttiin eli alimmilleen sitten vuoden 2007.

Työttömien määrän odotetaan kasvavan kehitysmaissa ainakin tämän ja ensi vuoden, kun työttömyysaste pyörii noin 5,3 prosentissa. Näille maille keskeisiä haasteita ovat jatkuvasti myös työn heikko laatu sekä surkeat tulot.

Korkein työttömyys on ILOn raportin mukaan Pohjois-Afrikassa, jossa työttömyysprosentin ennustetaan olevan tänä vuonna 11,5 prosenttia. Näiden työttömien joukossa on etenkin paljon nuoria sekä naisia.

Saharan eteläpuolisen Afrikan työttömyysasteen ennustetaan pysyvän tänä vuonna 7,2 prosentissa. Alueella yksi kolmesta työntekijästä elää äärimmäisessä köyhyydessä, ja kolme neljästä toimii haavoittuvassa työssä.

Afrikalle raportti tarjoaa useita suosituksia ihmisarvoisen työn edistämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi: kestävän talouden monipuolistaminen, julkisen talouden kestävyyden parantaminen, infrastruktuurin kehittäminen sekä kaikkia tuloluokkia hyödyttävään talouskasvuun tähtääminen.

YK:n kunnianhimoiset tavoitteet

Kaikilla alueilla työttömyystilanne ei ole yhtä synkkä: Aasia ja Tyynenmeren alue porhaltavat, kun työttömyysasteen odotetaan pysyvän kansainvälisesti vertailtuna alhaisena eli 4,2 prosentissa tänä vuonna.

Alueen ennustetaan kehittävän nopeaa vauhtia uusia työpaikkoja, ja työssäkäyvien määrän uskotaan nousevan 23 miljoonalla vuosien 2017 ja 2019 välillä. Ongelmatonta työnteko Aasian ja Tyynenmeren alueella ei kuitenkaan ole, sillä työntekijöistä puolet toimii haavoittuvassa työssä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa kestävä talous ja kunnolliset työpaikat onkin nostettu yhdeksi päätavoitteeksi. Vuoteen 2030 mennessä olisi tarkoitus saavuttaa täysi ja tuottava työllisyys sekä säällinen työ kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, sekä sama palkka samanarvoisesta työstä.

ILOn tuoreen raportin valossa tehtävää vielä riittää.