Globaalikasvatus.fi-sivuston esitteitä esillä punotussa korissa.
Kuva: Mika Niskanen / Fingo.

19 järjestöä sai ulkoministeriön myöntämän VGK-tuen uusille globaalikasvatus-, kehitysviestintä- ja yritysvastuuhankkeilleen

Ulkoministeriö julkaisi odotetut päätökset kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustuesta vuosille 2023–2024. VGK-tukea myönnettiin 19 järjestön hankkeille, joissa kannustetaan suomalaisia globaaliin vastuuseen ja vahvistetaan tietoja ja taitoja toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Myönnetyn tuen kokonaismäärä on 2,2 miljoonaa euroa.

Teksti: Anna Kivimäki-Pelluz Kuva: Mika Niskanen

Alkuvuosi oli jännittävää aikaa kansalaisjärjestöille, jotka odottivat ulkoministeriön rahoituspäätöksiä alkusyksystä suunnittelemilleen hankkeille. Joka toinen vuosi järjestettävän rahoitushaun tulokset julkaistiin 27.maaliskuuta. Tukea myönnettiin yhteensä 19 hankkeelle globaalikasvatukseen, kehitysviestintään ja vastuullisen yritystoiminnan edistämiseen. Rahoitetut hankkeet käsittelevät muun muassa kestävää elämäntapaa ja globaalia vastuuta, rauhankasvatusta, vastuullista kuluttamista sekä yritysten roolia ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistämisessä. Myönnetyn tuen kokonaismäärä on yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, mikä on lähes saman verran kuin edellisellä vuoden 2020 hakukierroksella.

Niin hakijoissa kuin tuen saajissakin oli mukana sekä pieniä että keskisuuria järjestöjä, sekä jo aiemmin rahoitusta saaneita että uusia hakijoita. Hakemuksia jätettiin yhteensä 29 kappaletta. Tukipäätökset perusteluineen ja mahdollisine erityisehtoineen lähetettiin hakijoille viime viikolla sähköisen asioinnin kautta. Rahoituksen saajat ja tuen määrät on nähtävillä ministeriön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.

VGK-tuki mahdollistaa järjestöjen monipuolisen työn suomalaisten globaalivastuun ja kestävän kehityksen edistämiseksi

Tarve globaalikasvatukselle, kehitysviestinnälle ja yritysvastuun edistämiselle on juuri nyt erittäin suuri. VGK-tuki on yksi harvoista tukimuodoista, joka mahdollistaa kansalaisjärjestöjen laadukkaan ja monipuolisia kohderyhmiä tavoittavan työn suomalaisten globaalivastuun ja kestävän kehityksen taitojen edistämiseksi.

VGK-tuella järjestöt toteuttavat hankkeita, jotka lisäävät suomalaisten ymmärrystä maailmanlaajuisista kestävyyskysymyksistä ja vaikuttamisen keinoista. Oikeudenmukaista maailmankauppaa ja kestäviä tuotantotapoja ajava Eettisen kaupan puolesta ry on yksi tukea saaneista. Järjestön toiminnanjohtaja Kirsi Salosen mukaan VGK-tuki on tärkeä tukimuoto, joka mahdollistaa monipuolisen työn niin yritysten kuin tavallisten ihmistenkin globaalivastuun edistämiseksi.

Eetin uudessa hankkeessa käsitellään kestävyysmurrosta yritysvastuun ja kestävän kuluttamisen näkökulmasta. Hankkeessa nostetaan esiin keinoja, joilla yritykset voivat vaikuttaa esimerkiksi ilmastokestävyyteen ja työntekijöiden oikeuksiin globaalissa etelässä.

”VGK-tuki on järjestöllemme elintärkeä tukimuoto, sillä vastaavanlaista rahoitusta globaalien syy-
seuraussuhteiden avaamiseen suomalaisille kohderyhmille on aika vähän saatavilla. Eetin hankkeessa nostetaan esiin yritysten roolia kestävyysmurroksessa, käydään dialogia yritysten kanssa ja koulutetaan ammattioppilaitosten opiskelijoita ja kasvattajia vastuullisesta kuluttamisesta”, kertoo Salonen.

Muissa rahoitusta saaneissa hankkeissa muun muassa koulutetaan opetus- ja media-alan opiskelijoita, tehdään rauhankasvatusta kouluissa ja päiväkodeissa, tuetaan kestäviä ilmasto- ja ympäristötekoja sekä vahvistetaan nuorten ja aikuisten globaaleja kansalaistaitoja kulttuurin ja harrastustoiminnan kautta. Järjestöjen hankkeista hyötyvät eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat suomalaiset aina yritysjohtajista, kasvattajiin ja media-alanvaikuttajiin, sekä opiskelijoista, maahanmuuttajataustaisiin, ikäihmisiin ja lapsiin ja nuoriinkin.

Lisätietoja:

Ulkoministeriön tiedote Tukea kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyölle Suomessa, 23.3.3023

Fingo tarjoaa neuvontaa sekä VGK-rahoitusta saaneille, että tukea tällä hakukierroksella vaille jääneille järjestöille. Ota yhteyttä: vgkneuvonta@fingo.fi / Anna Kivimäki-Pelluz (anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi)

Globaalikasvatus, Järjestöt, Kestävä kehitys, Viestintä

Lisätiedot aiheesta

  • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz

    Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!