Diakonissalaitos
Kuvituskuva. Kuva: Yacqub Siciid Diakonissalaitos

13 järjestöjen kokeilua käynnistyy Itä-Afrikassa

13 järjestöä toteuttaa kumppaniensa kanssa kokeilun itäisessä Afrikassa. Fingo Powerbankin ulkoistamien kokeilujen tavoitteena on löytää uusia teknologisia ratkaisuja järjestöjen työn tueksi.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: Yacqub Siciid Diakonissalaitos

Uusia ratkaisuja. Vaikuttavampaa toimintaa. Oppimista onnistumisista ja epäonnistumisista.

Näitä tuloksia tavoitellaan Fingo Powerbankin kustantamissa kokeiluissa. 13 järjestöä toteuttaa paikallisten kumppaniensa kanssa teknologiaa hyödyntävän kokeilun itäisessä Afrikassa tämän vuoden aikana. Mukana on esimerkiksi chattibotteja perheväkivallan uhreille ja sovelluksia nuorten työllistymisen tueksi.

Yhden kokeilun budjetti on noin 5 000–10 000 euroa, ja yhteensä Fingo Powerbank käyttää kokeilujen ulkoistamiseen yli 100 000 euroa. Kokeilut ovat monille järjestöille osa jo olemassaolevaa ohjelmatyötä. 

Fingo Powerbankin asiantuntija Peter Njuguna on innoissaan tulevista kokeiluista. Hän odottaa, että ne tarjoavat runsaasti kokemuksia ja oppia.

”Toivon, että jäsenjärjestömme ja heidän kumppaninsa löytävät työnsä tueksi uusia työkaluja, menetelmiä ja teknologisia ratkaisuja”, Njuguna sanoo

Lue lisää alta!

World Vision: Vaikuttavampaa oppimista mediarepulla

World Vision kokeilee aurinkopaneeleilla latautuvien mediareppujen (sisältävät projektorin ja kaiuttimet) hyödyntämistä oppimisessa Kenian maaseutualueilla. Kokeilu toteutetaan osana järjestön monia hankkeita, jotka keskittyvät koulutukseen ja silpomisen vastaiseen työhön.

”Kokeilu antaa meille viitteitä siitä, voimmeko kehittää oppimistuloksia ja viestintää maaseutualueilla aurinkosähköllä latautuvien mediareppujen avulla”, sanoo Jussi Laurikainen World Visionista.

Kirkon Ulkomaanapu: Luovan alan koulutus nuorille

Kirkon Ulkomaanavun Creative Industries -tiimi kehittää luovan alan yrittäjyyskoulutuspakettia, jolla on keskeinen rooli tulevissa ohjelmissa. Koulutus suunnitellaan toteutettavaksi verkko-ja lähiopetuksena. Kokeilussa järjestö testaa uutta koulutuspakettia kaupungissa asuvien nuorten parissa Ugandassa. Koulutuksessa keskitytään erityisesti köyhyydessä eläviin nuoriin.  

”Monet luovien alojen taidoista ovat myös siirrettävissä eri ammatteihin muilla aloilla. Graafisen suunnittelun tai sisällöntuotannon taitoja voi käyttää joustavasti eri työpaikoilla. Luovien alojen ammattitaito tarjoaa siis nuorille monenlaisia työllistymismahdollisuuksia – digitalisaation ansiosta myös rajat ylittäen”, sanoo Ville Wacklin Kirkon Ulkomaanavusta.

Solidaarisuus, North Nyamira Women Savings and Credit Cooperative (NNW SACCO) ja Bosinya Women Community-Based Organization (BWCBO): Digitaalisia työkaluja naisviljelijöiden toimeentulon parantamiseksi

Solidaarisuus kouluttaa kumppaniensa kanssa naisviljelijöitä käyttämään olemassa olevia digitaalisia työkaluja (esim. Wefarm, Climate Edge ja Safaricom) toimeentulonsa parantamiseksi Keniassa. Aluksi kokeilussa koulutetaan 25 vertaisneuvojaa, jotka kouluttavat edelleen useampia naisviljelijöitä.

”Kokeilun lopussa haluamme nähdä enemmän naisviljelijöitä, jotka käyttävät digitaalisia palveluja neuvojen saamiseksi: esimerkiksi hinnoittelua, markkinointia ja myyntiä varten”, sanoo Elizabeth Ndembei Solidaarisuudesta.

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Filantropia & United Religion Initiative – Great Lakes: Puhelinalusta hyväksikäyttöä kokeneiden naisten tueksi

Filantropia ja United Religion Initiative – Great Lakes tukevat naisia ilmoittamaan hyväksikäytöstä Ugandassa. Järjestöt perustavat ilmaisen puhelinalustan, johon hyväksikäyttöä kokeneet naiset voivat soittaa tai lähettää tekstiviestejä ilmoittaakseen asiasta ja saadakseen tukea koulutetuilta vapaaehtoisilta. Kokeilu sisältää palvelun rakentamisen ja matkapuhelinten kustantamisen palvelua ylläpitäville vapaaehtoisille. Tarkoituksena on luoda vapaaehtoisille myös WhatsApp-kanava sisäiseen viestintään ja tapausten koordinointiin. 

”Syrjäisillä alueilla asuvat naiset ovat kärsineet ja altistuneet hyväksikäytölle koronapandemian ja monien muiden tekijöiden takia. Yritämme luoda tämän teknologiapohjaisen palvelun, jotta naiset voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä ja saada tarvitsemansa tuen”, sanoo Minna Rasku Filantropiasta. 

Yhteiset Lapsemme ja Jamii Integrated Development Initiative: Verkkosivusto, joka tarjoaa nuorille tietoa seksuaaliterveydestä

Yhteiset Lapsemme ja Jamii Integrated Development Initiative tekevät yhteistyötä International Youth Alliance for Family Planning Tanzanian kanssa kehittääkseen verkkosivuston, joka tarjoaa luotettavaa tietoa tansanialaisille nuorille seksuaaliterveydestä. Hieman vastaava sivusto on aikaisemmin julkaistu Suomessa: Tienoo.fi, joka tarjoaa tietoa kansalaisoikeuksista sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. 

”Suurimmalla osalla Tansanian kaupungeissa asuvista nuorista on älypuhelimet ja internetyhteys. Silti olemassa ei ole ajan tasalla olevia verkkosivustoja tai alustoja, joissa nuorille annettaisiin selkeää ja luotettavaa tietoa seksuaaliterveydestä ja kansalaisoikeuksista”, sanoo Salla Kallio Yhteiset Lapsemme -järjestöstä, perustuen Jamii Integrated Development Initiativen Ninabina Davien kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

Suomen Lähetysseura ja sen kumppaniverkosto, Hyvinpitely sekä We Encourage: Chattibotti perheväkivaltaa kokeneiden tueksi  

Suomen Lähetysseuran ja sen paikallisen kumppaniverkoston, mukaan lukien Tansanian evankelisluterilainen kirkko, sekä kahden suomalaisen yrityksen Hyvinpitelyn ja We Encouragen kokeilu liittyy pitkäaikaiseen yhteistyöhankkeeseen, jonka tavoitteena on rakentaa AINO-chattibotti tarjoamaan psykososiaalista tukea perheväkivallan uhreille Tansaniassa. Kokeilun aikana toteutetaan kohderyhmätapaamisia ja rakennetaan chattibotin ensimmäinen prototyyppi. 

”Chattibotti tarjoaa sellaista tukea ja ohjaamista palveluihin, joka ei näy perheenjäsenille tai laajemmalle yhteisölle. Tämä auttaa murtamaan avunhakuun liittyvää leimautumista”, sanoo Valtteri Tuppurainen Suomen Lähetysseurasta.

Diakonissalaitos ja Y-PEER: Sovellus tukemaan nuorten työllistymistä

Diakonissalaitos ja Y-PEER rakentavat Hiigsi-sovelluksen tukemaan nuorten työllisyyttä Somalimaassa. Sovellus toimii sekä matkapuhelimilla että tietokoneella. Tavoitteena on rakentaa sovellus, joka yhdistää nuoret työnantajiin, ammattitaitoa kasvattaviin organisaatioihin (kansalaisjärjestöt, valtiolliset toimijat, yritykset) ja mentoreihin.

”Hiigsin tarkoituksena on yhdistää nuorten osaamisen kehittäminen, työllistymismahdollisuudet ja urakehitys.  Nuorten työttömyys on Somalimaassa korkealla. Huono koordinointi nuoria tukevien toimijoiden välillä ja sellaisten mekanismien puute, joiden avulla nuoret voisivat käyttää olemassa olevia mahdollisuuksia, ovat suurimpia ongelmia, jotka rajoittavat tilanteen parantumista”, sanoo Mohamed Dama Y-PEERistä.

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Kuva:

Virve Rissanen

Suomen Lähetysseura

Väestöliitto: Chattibotti, joka keskittyy seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin

Väestöliitto rakentaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin (SRHR) keskittyvän chattibotin yhdessä suomalaisen startupin Neuvon kanssa. Chattibotti tarjoaa luotettavaa, monipuolista ja tosiasioihin perustuvaa SRHR-tietoa älypuhelinten ja verkkosivujen kautta. Kokeilussa keskitytään sisällön tuottamiseen ja chattibotin testaamiseen. Sisältö käännetään automaattisesti yli 100 kielelle.

”Tiedoille, neuvoille ja ohjaukselle on valtava tarve. Chattibotti antaa kohdennettua tietoa ihmisille silloin, kun he tarvitsevat sitä. Lisäksi COVID-19-pandemia on osoittanut tarpeen helposti saataville olevalle tiedolle, johon esimerkiksi koulujen sulkeminen ei vaikuta”, sanoo Laura Lipsanen Väestöliitosta.  

Fida International ja Full Gospel Churches of Kenya: Koulutusmateriaalin digitalisointi viljelijöille

Fida Internationalin ja Full Gospel Churches of Kenyan kokeilussa digitalisoidaan olemassa olevia koulutusoppaat pienviljelijöille. Aineisto tiivistetään ja suunnitellaan matkapuhelinystävälliseksi. Kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä teknisen ratkaisun tarjoavan yrityksen kanssa.

”Kokeilu toteutetaan Kilifin piirikunnassa Keniassa, jossa on tällä hetkellä haasteita ruokaturvan osalta. Epävarmuus johtuu vähäisestä tuottavuudesta, joka johtuu huonoista viljelymenetelmistä. Tämä taas on seurausta tietojen ja taitojen puutteesta. Työkalumme pyrkii levittämään tietoa ja oppeja tilanteen parantamiseksi”, sanoo Elisha Gura Fida Internationalista.

Suomen ja Tansanian YK-liitot: Kestävän kehityksen tavoitteet tutuiksi tansanialaisille nuorille

Suomen ja Tansanian YK-liitot lisäävät tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista tansanialaisten nuorten keskuudessa – etenkin ketään ei jätetä jälkeen -periaatteen näkökulmasta. Järjestöt luovat sosiaalisen median kampanjan, joka hyödyntää nuoria kiinnostavaa sisältöä (esimerkiksi grafiikoita ja meemejä). Kokeilun aikana tekijät myös oppivat sosiaalisen median kampanjan rakentamisesta.

”Maailma ei ole saavuttamassa kestävän kehityksen tavoitteita ilman merkittäviä lisäpanostuksia. Uskomme, että kasvanut yleinen tietoisuus kestävyyskriisistä, vahva kansalaisyhteiskunta ja aktiiviset nuoret ovat muutoksen avaintekijöitä. Kampanjassa ohjataan nuoria osallistumaan myös jo olemassa olevalle kestävän kehityksen mobiilikurssille”, sanoo Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila.

Kuvassa KoBoToolbox.
KoBoToolbox on digitaalisen tiedonkeruun työkalu.

Kuva:

Mika Niskanen

Fingo

Lääkärin Sosiaalinen Vastuu & ANDSEA: Digitaalista tiedonkeruuta vammaisten ihmisten tilanteesta
 

Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ja ANDSEA ryhtyvät keräämään tietoa digitaalisesti vammaisten ihmisten tilanteesta Keniassa. Kokeilu on osa käynnissä olevaa hanketta. Tiedonkeruun tarkoituksena on koostaa suosituksia valtion virastoille ja levittää tietoa muille sidosryhmille, kuten perheille, oppilaitoksille ja kansalaisjärjestöille.

”Kokeilu on tarkoitettu toteutettavaksi vammaisten kanssa. He osallistuvat kysymysten suunnitteluun ja ottavat johtajuuden vammaisten ja vammaisjärjestöjen osallistamisessa”, sanoo David Okelo ANDSEA:sta.

Inter-Cultur ja Strathmore University: Mobiilia tiedonkeruuta syöpien seulontaa varten

Inter-Cultur ja Strathmore University kehittävät sovelluksen, joka toimii verkossa ja matkapuhelimilla Keniassa. Sovellus sisältää kyselylomakkeen, jonka avulla tutkijat saavat tietoja maaseudun tyttöjen ja naisten kanssa käydyistä keskusteluista ja ilmoittavat heidät tarvittaessa syöpäseulontaan. Hankkeeseen osallistuu Strathmoren ja Kibabiin yliopistojen opiskelijoita.

”Tavoitteenamme on levittää tietoa ja kouluttaa naisia varhaisen kohdunkaulasyövän seulonnan ja hoidon merkityksestä”, sanoo Santi Martinez Inter-Culturista.

Suomi-Somalia Seura ja Sahal Healthcare and Development Association in Somalia: Digitaalista tiedonkeruuta raportoinnin tueksi

Suomi-Somalia Seura kokeilee kumppaninsa kanssa digitaalisen tiedonkeruun työkaluja, kuten KoBoToolboxia, Googlen tarjoamia vaihtoehtoja sekä yhtenä mahdollisuutena automatisaatiota Excelissä. Tällä hetkellä järjestö ja heidän kumppaninsa tekevät raportointia manuaalisesti esimerkiksi Excel-ohjelmalla.

”Haluamme kehittää teknologian avulla nykyisiä raportointikäytäntöjämme. Se auttaa meitä säästämään aikaa ja ottamaan entistä parempia ja laadukkaampia raportointijärjestelmä käyttöön tulevaisuudessa. Kokeilu lisää sekä osaamista raportointikäytännöissä niin Suomessa kuin Somaliassakin”, sanoo Yusuf Mohamed Suomi-Somalia Seurasta.