Kehityspolitiikka-työryhmä: kevät 2021

Fingon uusi kehityspolitiikka-työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2021. Työryhmä kokoontui kerran helmikuussa ja kerran huhtikuussa.

Kehityspoliittisen työryhmän tavoitteena on tarjota Fingon jäsenjärjestöille ja muille aktiivisille järjestötoimijoille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Fingon kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön. Työryhmässä seurataan Suomen sekä EU:n kehityspolitiikkaa ja -rahoitusta. Työryhmä on matalalla kynnyksellä avoin kaikille kiinnostuneille järjestöaktiiveille eikä osallistujien oleteta sitoutuvan mihinkään.

Keväällä 2021 työryhmän agendalla oli monia suuria aiheita:

  • Fingon kehityspoliittista linjausta käsiteltiin helmikuun kokouksessa ja linjaus hyväksyttiin Fingon hallituksen kokouksessa helmikuun lopussa.
  • Suomen kehityspolitiikan suurin prosessi kevään aikana oli selonteko kehityspolitiikan ylivaalikautisista periaatteista. Järjestöt olivat päässeet kommentoimaan periaatteita jo syksyllä 2020, ja kevään aikana seurattiin selonteon edistymistä ja keskusteltiin siihen vaikuttamisesta. Selonteko julkaistiin toukokuussa 2021.
  • EU:n uusi rahoituskehys ja sen myötä uusi ulkosuhderahoitusväline Global Europe astuivat voimaan tammikuussa 2021. Kevään kokouksissa keskusteltiin rahoitusvälineestä ja muutoksen vaikutuksista järjestöihin.
  • Huhtikuussa käytiin pitkä ja vaikea kehysriihi, missä linjattiin myös Suomen kehitysyhteistyörahoituksesta seuraaville vuosille. Huhtikuun kokouksessa esiteltiin Fingon kehitysyhteistyörahoitusvaikuttamista ja kerrottiin tulevista kampanjoista.
  • Suomen hallituksen kauden puoliväli lähestyi ja huhtikuun kokouksessa järjestöt arvioivat hallituksen suoriutumista kehityspolitiikassa. Hallituksen puoliväliarvio julkaistaan kesäkuun alussa.