Viestintä- ja varainhankintapäällikkö Maailma kylässä -festivaalille

Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon järjestämä Maailma kylässä -festivaali hakee viestintä- ja varainhankintapäällikköä vakituiseen ja kokopäiväiseen tehtävään 15.9.2019 alkaen. 

Maailma kylässä on poikkitaiteellinen kulttuurifestivaali, kansalaistoiminnan messutapahtuma, monipuolinen ruokakarnevaali ja ajankohtaisten globaaliaiheiden keskusteluareena. Vuodesta 1995 lähtien järjestetty koko perheen ilmaistapahtuma on yksi Suomen suurimmista festivaaleista.  

Festivaali toteutetaan joka kevät toukokuun lopussa, seuraavan kerran 23.–24.5.2020. Viestintä- ja varainhankintapäällikkö vastaa festivaalin ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta, markkinointiviestinnästä sekä taloudellisten yhteistyökumppanuuksien hankinnasta.  

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo on 300 järjestön yhteistyöjärjestö. Olemme globaalien kehityskysymysten asiantuntija, jonka missiona on reilumpi ja kestävämpi maailma. Jäsenjärjestömme tekevät työtä kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen parissa.  

Viestintä- ja varainhankintapäällikön keskeiset tehtävät 

 • Maailma kylässä -festivaalien pitkäjänteinen kehittäminen sekä vuosittainen toteutuksen suunnittelu, aikataulutus ja budjetointi yhdessä festivaalitiimin kanssa 
 • Festivaalin rahoituksen ja taloudellisten yhteistyökumppaneiden hankkiminen 
 • Festivaalin järjestö- ja yritysyhteistyöneuvottelut ja -sopimukset 
 • Viestinnän ja markkinoinnin osa-alueiden suunnittelu, kilpailuttaminen ja sopimukset 
 • Viestintäorganisaation luominen ja operatiivinen johtaminen sekä journalistinen työ  

Viestintä- ja varainhankintapäälliköltä edellytetään 

 • Vankkaa kokemusta viestinnästä ja varainhankinnasta  
 • Vahvaa organisointikykyä sekä näyttöä laajojen asiakokonaisuuksien hallitsemista 
 • Kokemusta tapahtumatuotannosta 
 • Ymmärrystä strategisesta työskentelystä, suunnittelusta ja seurannasta 
 • Erinomaisia neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä innostaa erilaisia sidosryhmiä yhteistyöhön 
 • Erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa 
 • Kulttuuri-, järjestö- ja festivaalialan tuntemusta.

Arvostamme myös 

 • Kokemusta sisällöntuotannosta, erityisesti digitaaliselta puolelta 
 • Tietoteknistä ja taloushallinnollista osaamista 
 • Joustavuutta sekä kykyä toimia paineen alla 
 • Tiimityötaitoja 

Viestintä- ja varainhankintapäällikkö työskentelee Maailma kylässä -tiimissä yhdessä tuotantopäällikön ja ohjelmapäällikön kanssa. Festivaaliorganisaatioon kuuluu kevätkaudella myös määräaikaisia avustajia, kymmeniä vastaavia ja laaja-alainen vapaaehtoisorganisaatio. Lisätietoja festivaalista löytyy osoitteessa: www.maailmakylassa.fi.  

Fingossa noudatetaan Sosiaalialan TES palkkausjärjestelmää, jossa palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, aikaisemman kokemuksen, tehtäväkohtaisten tekijöiden ja henkilökohtaisten tekijöiden perusteella.  

Modernit toimitilamme sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien päässä Helsingin Vallilassa. Fingon toiminnassa korostuu moniarvoisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Toivomme tehtävään hakijoita eri taustoista ja sukupuolista. 

Hakemukset ja lisätiedot 

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 14.8.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@fingo.fi.  

Lisätietoja antaa festivaalin ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski puh 050 317 6696. 
Tiedustelut puhelimitse keskiviikkona 7.8., perjantaina 9.8. ja keskiviikkona 14.8. klo 14-16.