Toimeksianto: Taustaselvitys Suomen kehitysrahoitusarkkitehtuurin muutoksesta

Suomen kehitysrahoituksen kokonaisuus on käynyt läpi suuria muutoksia viimeisen 10-15 vuoden aikana, kun kehitysrahoituksen painopiste on siirtynyt lahjamuotoisesta rahoituksesta yhä enemmän yksityiselle sektorille kohdistettuun laina- ja sijoitusmuotoiseen rahoitukseen. Esimerkiksi vuodesta 2016 lähtien osa Suomen kehitysavusta on ollut kehityspoliittisia finanssisijoituksia, joissa sijoitetun pääoman oletetaan palautuvan takaisin.

Yksityisen sektorin kehitysrahoituksen osuudesta ja sen muutoksesta Suomen kehitysyhteistyössä on hankalaa muodostaa kokonaiskuvaa, sillä kehitysyhteistyörahoitusta kanavoidaan yksityiselle sektorille eri kanavien ja instrumenttien kautta. Fingo on tunnistanut tällaisen kokonaiskuvan tarpeelliseksi oman kehityspoliittisten vaikuttamistyönsä kannalta ja haluaa teettää aiheesta selvityksen. Yksityisen sektorin rahoituksen määrällisen muutoksen rinnalla Fingo haluaa selvittää yksityisen sektorin kehitysyhteistyön kriteereitä, kohdentumista ja vipuvaikutuksia sekä yksityissektorin kehitysyhteistyötä koskevan tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet

Fingo etsii ulkopuolista asiantuntijaa / konsulttia laatimaan selvityksen, joka antaisi kokonaiskuvan Suomen yksityissektorille kanavoidusta kehitysrahoituksesta ja sen kehityksestä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Selvityksen toivotaan valottavan erityisesti kehityspoliittisten finanssisijoitusten roolia ja raportointia osana Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Suomen kehitysrahoituksen tarkastelun rinnalla selvityksen toivotaan sisältävän verrokkitarkastelua suhteessa Ruotsiin ja 1-2 muuhun maahan. Lisätietoa tarjouspyynnössä (pdf).

Toimeksiannon tuotokset

 1. Suomenkielinen raportti, joka kattaa tilaajan esittämät tavoitteet
 2. Noin 2-3 sivuinen tiivistelmä selvityksen päähuomioista.
 3. Power Point esitys selvityksen tuloksista yhdessä sovitun formaatin mukaan ja selvityksen tulosten esittely Fingon ja jäsenjärjestöjen edustajille webinaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa (edellämainitun ppt-esityksen muodossa).

Tekijältä vaadittava osaaminen

Etsimme kartoituksen tekijää, joka tuntee Suomen kehityspolitiikan ja kehitysrahoituksen kenttää, jolla on ymmärrystä kehitysrahoituksesta ja sen keskeisistä instrumenteista. Tekijältä edellytetään kokemusta vastaavista toimeksiannoista.

Alustava aikataulu

Huom. Selvityksen voi toteuttaa myös osissa, jolloin tekijä selvittää tarkasteltavia teemoja erillisinä osaselvityksinä. Mikäli selvitys toteutetaan osissa, Fingon kanssa neuvotellaan aikataulu kullekin osaselvitykselle.

 • Tarjous, jossa esitellään ehdotus työsuunnitelmasta (sisältäen aikataulun ja metodologian) 14.5.2021 mennessä
 • Työsuunnitelman päivitetty versio ja aloituspalaveri 26.5.2021 mennessä.
 • Aineisto kerätään ja selvitystyö toteutetaan kesä-heinäkuun 2021 aikana.
 • Alustavien tulosten ja suositusten esittely Fingolle elokuun 2021 alkuun mennessä.
 • Valmis raportti, johon Fingon kommentit on sisällytetty elokuussa 2021.

Tarjous

Lähetä tarjous ja selvityksen toteuttajan/toteuttajien CV:t sähköpostitse osoitteeseen elina.mikola@fingo.fi 14.5.2021 mennessä.

Tarjouksen tulee sisältää:

 • Työsuunnitelma sisältäen metodologian sekä toteutusaikataulun
 • Esitys budjetista
 • Kuvaus tekijän/tekijöiden kokemuksesta vastaavissa toimeksiannoissa

Tiedusteluihin vastaa:
Elina Mikola
elina.mikola@fingo.fi
puhelin: 046 851 5974