Winnie Masai saa äänettömät yhteisöt vaatimaan oikeuksiaan

Winnie Masai tukee maaseudun köyhiä yhteisöjä Keniassa löytämään äänensä ja vaatimaan heille kuuluvia oikeuksia.

Winnie Masain lapsuus oli väkivallan varjostama. Hän on kotoisin alueelta, jota leimasi vuoden 1992 vaalien jälkeinen väkivalta. Lapsena hän joutui todistamaan julmuuksia, joita harva meistä tuskin pystyy kuvittelemaan: ihmisten tappamista, pakolaisuutta, elinkeinojen täydellistä tuhoutumista. Hän itse joutui pakenemaan isoäitinsä luo. Nämä kokemukset synnyttivät hänessä maailmanparantajan.

Nyt Masai tukee ja voimaannuttaa marginalisoituja yhteisöjä vastustamaan ihmisoikeusloukkauksia, epäoikeudenmukaisuutta ja korruptiota. Hän johtaa kenialaista InformAction-järjestöä, joka antaa syrjityille yhteisöille välineitä vaatia oikeuksiaan. Järjestö käyttää dokumenttielokuvia ja yhteisökeskusteluja saadakseen tavalliset ihmiset, maaseudun köyhät tai slummien asukkaat, puhumaan ja ryhtymään toimeen oikeuksiensa parantamiseksi.

Järjestö ei pyri määräämään, mihin asioihin nämä yhteisöt vaikuttavat. Tavoitteena on antaa välineet ja tiedot, joita ne tarvitsevat löytääkseen omat polkunsa. Kun yhteisön jäsenet ovat tietoisia yhteisöä koskevista ongelmista, tietävät he mitä väyliä on olemassa ongelmiin puuttumiseksi ja miten järjestäytyä.

Työ on sensitiivistä, koska siinä käsitellään ihmisoikeuksia ja joskus pitää haastaa vallanpitäjiä ja olla epämukava. Tarkkailu, puhelujen salakuuntelu, pelottelu ja uhkailu varjostavat työtä. Järjestön työntekijöitä on pidätetty tai haastettu oikeuteen siksi, että he ovat auttaneet yhteisöjä järjestäytymään.

”Poliitikot Keniassa eivät pidä kansalaisista, jotka tuntevat oikeutensa. Koska kun kansalaiset tuntevat oikeutensa, he esittävät kysymyksiä, tutkivat ja valvovat poliitikkojen tekemisiä. Juuri sitä me haluamme, mutta poliitikot eivät sitä halua”, Winnie Masai sanoo.

InformAction on saanut satojatuhansia ihmisiä toimimaan paremman tulevaisuuden puolesta väkivallattomasti. Kun yhteisö tuntee oikeutensa, käynnistyy muutos. Yhteisöt, jotka aiemmin olivat äänettömiä, ovat alkaneet vaatia parempia palveluita, teiden korjaamista, lääkkeitä tai rakennushankkeiden loppuunsaattamista. Jotkut ovat tuoneet esiin korruptiota ja vaatineet vastuuvelvollisuutta. Kansalaiset ovat kutsuneet johtajia koolle ja esittäneet haastavia kysymyksiä.

”Tämä muutos on ratkaiseva kansakunnassa, jossa perinteinen valtadynamiikka nostaa johtajat jalustalle sen sijaan, että heidät asetettaisiin vastuuseen äänestäjilleen. Perustuslain mukaan johtajien pitää kuitenkin palvella kansaa, eikä toisinpäin”, Winnie sanoo.

“Johtajat eivät ole tottuneita kansalaisiin, jotka kertovat heille mitä heidän pitäisi tehdä, tai edes siihen, että kansalaiset esittävät kysymyksiä.”

Winniellä on selvä visio: hän haluaa kriittisen massan tiedostavia ja aktiivisia kansalaisia, jotka ymmärtävät oikeutensa ja uskaltavat puolustaa niitä.

Takaisin Toimi, koska voit -kampanjasivulle.