Luonnonsuojelija Mina Beyan puolustaa metsäyhteisöjen oikeuksia Liberiassa

Liberialais-Ghanalainen kansalaisvaikuttaja Mina Beyan edistää Social Entrepreneurs for Sustainable Development – SESDev -järjestön ohjelmajohtajana paikallisyhteisöjen ja erityisesti naisten oikeuksia metsien ja luonnonvarojen suojeluun ja kestävään käyttöön.

Beyan sai kimmokkeen ryhtyä kansalaisaktivistiksi, kun hänet oli valittu uusiutuvien luonnonvarojen tiedekunnan koulutuskoordinaattoriksi Kwame Nkrumahin tiede- ja teknologiayliopistossa Ghanassa. Tässä roolissa hän vastasi metsiin ja ympäristöön liittyvästä kansalaiskouluttamisesta.

Beyan oli jo ennen tätä liittynyt tiedekunnan draamaryhmään, joka toteutti koulutuskampanjoita teatterin keinoin läheisissä kylissä ja kaupungeissa.

Yliopiston jälkeen hän teki valtiollista palvelua Ghanan metsäkomissiolle, jolloin hän vietti aikaa metsäyhteisöjen parissa. Hän sai pian työpaikan liberialaisesta ympäristöjärjestöstä, jossa hän on jatkanut tähän päivään asti.

Beyanille kansalaisvaikuttaminen merkitsee paikallisyhteisöjen ja erityisesti naisten oikeuksien ja aseman ajamista metsäoikeuksien ja luonnonvarojen käytön suhteen.

”Suurin haaste mielestäni on paikallisyhteisöjen oikeuksien tukemiseen liittyvien toimien katkonaisuus. Useimmat hankkeet ovat lyhytaikaisia ja avunantajilla on omat agendansa ja vaatimuksensa. Niinpä yhteisöt saattavat kyseenalaistaa avun tai järjestöjen toiminnan, jos jatkorahoitusta ei hankkeille saada, eikä asetettuja tavoitteita kunnolla toteutettua.”

Beyan täydentää, että jotkut järjestöt ovat toimineet epärehellisesti, mikä on syönyt yhteisöjen luottamusta ja lisännyt epäluuloisuutta uusien hankkeiden tai järjestöjen suhteen.

Beyan on tutkinut palmuöljysektorin yritysvastuuta ja kestävyyslupauksia ja käyttänyt löydöksiä vaikuttamistyössä niin Liberian hallituksen kuin Euroopan unionin suuntaan. Kaakkoisen Liberian yhteisöt saivat hyvityksen, kun öljypalmuyhtiöiden toiminnasta valitettiin Kestävän palmuöljyn pyöreä pöytä (RSPO) -yhteistyöelimelle.

 ”Olen ollut rakentamassa metsäyhteisöjen perinteisten maiden luonnonvarojen hallinnan rakenteita niin Ghanassa kuin Liberiassakin, edistämässä naisten maaoikeuksien toteuttamista ja tehnyt vaikuttamistyötä yhteisömaiden ja -metsien tunnustamiseksi Liberian luonnonsuojelupolitiikassa”, Beyan kertoo.

Siemenpuu-säätiö on tukenut SESDevin työtä Liberiassa kahden yhteisömetsän alueella yhteisömetsien hallinnan vahvistamiseksi ja paikallisyhteisöjen tulonhankinnan monipuolistamiseksi.

Takaisin Toimi, koska voit -kampanjasivulle.