Kutawila Mwengani kiertää yhteisöissä puhumassa tabuista suoraan  

18- vuotias Kutawila Mwengani on sambialainen aktiivi ja Barefeet-nuorisovaltuuston jäsen Lusakassa. Valtuusto on osa Barefeet Theatre -järjestöä, joka tukee marginaalisessa asemassa olevien nuorten, kuten katunuorten ja vammaisten nuorten, voimaantumista kansalaisvaikuttajiksi omissa yhteisöissään.

”Jaamme ihmisille tietoa heidän oikeuksistaan. Haluamme muistuttaa, että meillä kaikilla on valtaa muuttaa asioita.” 

Barefeet Theatre -järjestön nuoret käyttävät teatteria vaikuttamisvälineenä ja keinona jakaa tietoa katsojille. He ovat käsitelleet teatteriesityksissään muun muassa seksuaalioikeuksia sekä vammaisten oikeuksia. Nuoret järjestävät toisilleen myös koulutuksia, joiden aiheita ovat vammaisinkluusio ja seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet.  

”Minusta tuli kansalaisvaikuttaja Barefeet-yhteisön ansiosta. Toimintamme on hyvin helposti lähestyttävää ja inspiroivaa.” 

Sambiassa nuorten vaikuttamistyöhön vaikuttaa negatiivisesti yleiset asenteet ja nuorten huomiotta jättäminen päätöksenteossa. Vaikuttamista vaikeutetaan erityisesti niissä aiheissa, joita pidetään liian arkaluonteisina, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveysteemoissa. 
 
”Aihe, johon olen vaikuttanut viime aikoina, on teiniraskaus, joka yksi meidän yhteisömme suurimmista ongelmista. Barefeet-nuorisovaltuustossa olimme sitä mieltä, että on hyvin tärkeää mennä yhteisöihimme vierailemaan ja kertoa heille teiniraskauden ennaltaehkäisystä.” 
 
Koulupudokkuuden ehkäisemiseksi Sambian hallitus on ottanut käyttöönsä paluulinjauksen, joka antaa jokaiselle ihmiselle oikeuden jatkaa koulutusta raskauden ja synnytyksen jälkeen. 
 
”Tämän takia menimme yhteisöihimme jakamaan tietoa teiniraskauden ennaltaehkäisevistä menetelmistä ja myös kyseisestä linjauksesta.” 
 
Tulevaisuudessa Kutawila haluaisi luoda muutosta mediaprojektien avulla, esimerkiksi televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa. 
 
”Tällä hetkellä kaikki käyttävät sosiaalista mediaa ja pidän siksi hyvin tärkeänä hyödyntää somea vaikuttamisessa.” 

Taksvärkin Mitä välii? -kampanja käsittelee nuorten vaikuttamista. Katso Kutawilan videohaastattelu ja tutustu muiden nuorten videoviesteihin kampanjasivuilla: https://www.taksvarkki.fi/kampanja2022.

Takaisin Toimi, koska voit -kampanjasivulle.